Nieuws

Succesvolle bijeenkomst 'Grootschalige landbouw met kleinschalige mechanisatie'

Gepubliceerd op
7 juli 2015

Op woensdag 24 juni 2015, voorafgaand aan de Biovelddag, organiseerde Wageningen UR op de PPO-locatie in Lelystad de bijeenkomst 'Grootschalige landbouw met kleinschalige mechanisatie'. De initiatiefnemers Wageningen UR en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) kijken terug op een geslaagde ochtend, waarop het concept 'Lasting Fields' van vele kanten is belicht.

Trendbreuk

Schaalvergroting gaat gepaard met steeds zwaardere machines met flinke problemen voor de bodem tot gevolg en nadelige effecten voor energiegebruik en klimaat. Er zijn kansen voor een trendbreuk door grootschalige landbouw met kleinschalige mechanisatie. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van geautomatiseerde bewerkingen en transport met lichte zelfrijdende voertuigen (controlled traffic farming: rijpadensysteem (RTK-GPS), precisielandbouwtechnieken). Het concept 'Lasting Fields' is hier een voorbeeld van.

Bekijk de animatie

Lasting Fields

Het doel van de bijeenkomst was het inventariseren van knelpunten en uitdagingen en het verkennen van idee├źn en het in kaart brengen van de eerste stappen voor realisatie van nieuwe concepten kleinschalige mechanisatie voor een grootschalige landbouw. Tijdens de bijeenkomst zijn concrete stappen benoemd om het concept 'Lasting Fields' verder te ontwikkelen. Na afloop was het mogelijk een eerste prototype te bewonderen.