Nieuws

10 miljoen voor unieke faciliteiten om ‘muggenziektes’ te verslaan

Gepubliceerd op
2 maart 2017

Het grootschalige Europese project Infravec2 krijgt 10 miljoen euro Europese subsidie voor de bestrijding van insectgebonden ziektes, zoals Zika en malaria. Het Institut Pasteur in Parijs coördineert het onderzoek waar 24 Europese instellingen aan meedoen. In Nederland dragen Wageningen University & Research en het Radboudumc bij aan het project. Op 15 maart gaat het project van start tijdens de openingsbijeenkomst in Parijs.

Ziekteverwekkers die door muggen en andere insecten worden overgedragen vormen wereldwijd een groot gevaar voor de volksgezondheid. Bekend zijn virusinfecties zoals dengue, Zika en gele koorts en parasitaire infectieziekten zoals malaria en rivierblindheid. Anders dan veel mensen denken, beperken deze ziektes zich niet tot de tropische gebieden. Ook in Europa komen ze op en verdwijnen niet vanzelf. Actieve bestrijding van de ziektes  en de insecten die deze ziekteverwekkers overdragen is noodzakelijk.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering verspreiden ziekteverspreidende insecten, zoals de tijgermug Aedes albopictus, zich naar het noorden en vestigen zij zich in Zuid-Europa. Ook de toenemende menselijke mobiliteit, inclusief die van besmette personen, vergroot het risico op de verspreiding van ziektes. De ziekteverwekkers passen zich aan de Europese omstandigheden aan. 

Insecten verspreiden naast ziektes voor de mens, ook ziektes bij andere dieren. Bekende voorbeelden zijn de grootschalige uitbraken van het blauwtong- en het Schmallenbergvirus onder vee. Deze hebben een grote economische impact. Insecten die zich voeden met het bloed van wilde dieren, kunnen daarnaast de overdracht van nieuwe ziekteverwekkers van dier tot mens in de hand werken.

Muggengedrag

Het belangrijkste doel van Infravec2 is om onderzoeksfaciliteiten in Europa te bundelen. Hiermee krijgen onderzoekers en bedrijven sneller toegang tot kennis en onderzoeksmaterialen. Wageningen University & Research opent de deuren van het Biosafety Level 3 lab (BSL-3) voor onderzoek naar het gedrag van geïnfecteerde muggen. ‘In Wageningen kunnen we in een veilige omgeving muggen blootstellen aan verschillende virussen, zoals Zika en chikungunya. We onderzoeken of deze muggen daadwerkelijk virussen kunnen overdragen en vervolgens hoe het gedrag van de mug door zo’n virusinfectie beïnvloed wordt. Virologie en entomologie kunnen hierbij niet zonder elkaar. Het BSL-3 lab is de locatie om deze twee onderzoeksvelden samen te voegen, dat maakt het lab uniek in Nederland, aldus Sander Koenraadt Universitair docent entomologie.

Het Radboudumc heeft de grootste kweekfaciliteit van met malaria geïnfecteerde muggen in Europa en is daarmee een belangrijke bron van onderzoek  voor het Infravec2 project . Tevens draagt het Radboudumc bij aan het onderzoek naar de verspreiding van virussen zoals Dengue en Zika door Aedes (tijger)muggen. “Met dit sterke Europese netwerk  hopen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan de betere bestijding van de insectgebonden ziektes” aldus Robert Sauerwein, hoogleraar Medische Parasitologie in het Radboudumc. 

Zika

Het INFRAVEC2 project is een van de grote onderzoeksprogramma’s waarbinnen virologie en entomologie hun kennis bundelen om zo het gedrag van geïnfecteerde muggen in kaart te brengen. 

Komende jaren werken ze voor ZonMw aan de vraag ‘ Kan de Nederlandse muggensoort Zika overdragen?’ en binnen het H2020 project: ZIKAlliance focussen ze zich op het begrijpen van de Zika uitbraak.

Bericht bij Radboudumc: