Persbericht

10 nieuwe deelnemers voor de Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw in 2019

Gepubliceerd op
10 december 2018

In het tweede jaar van de Nationale proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) starten tien nieuwe deelnemers met precisielandbouw. De boeren komen uit de melkveehouderij, bollenteelt, akker- en tuinbouw. Ook zijn er in 2019 zes nieuwe precisielandbouwtechnieken waarin deze NPPL-deelnemers worden begeleid door experts van Wageningen University & Research (WUR). Proagrica zorgt ook in dit tweede jaar weer voor de kennisverspreiding.

Drie melkveehouders, vier akkerbouwers, twee bloembollentelers en een vollegrondsteler gaan aan de slag met de volgende technieken:

  • Precisielandbouw van grasland
  • Beregeningsadvies op maat
  • Plaats-specifieke aanpak van probleem onkruiden
  • Bescherming van legnesten van weidevogels
  • Variabel fungiciden in aardappelen en bloembollen
  • Rijpadenplanning en –optimalisatie.

Nieuwe deelnemers uit veel aanmeldingen

De tien nieuwe deelnemers zijn geselecteerd uit 55 aanmeldingen en worden vanaf vandaag persoonlijk voorgesteld via de NPPL-website: www.nationaleproeftuinprecisielandbouw.nl.

Het NPPL-project, dat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor vier jaar wordt gefinancierd, is in 2018 gestart met zes akkerbouwers en zes akkerbouwtoepassingen. In 2019 komen daar nu dus nieuwe boeren uit andere sectoren bij, maar de zes deelnemers uit 2018 blijven ook gevolgd worden.

Doelen NPPL-project

Het ministerie wil met het NPPL-project vier doelen realiseren: meer rendement voor de boer door lagere kosten en/of hogere opbrengsten, verlaging van de milieubelasting door de land- en tuinbouw, een rijkere natuur en een grotere voedselveiligheid door minder residu op land- en tuinbouwproducten.

Ondersteuning boeren door WUR

Alle NPPL-deelnemers krijgen bij het toepassen van de precisielandbouwtechnieken hulp van een aantal experts van WUR. De geselecteerde technieken zijn in principe praktijkrijp, maar worden nog maar beperkt opgepakt. Enerzijds omdat de technieken nog onvoldoende bekend zijn bij boeren, maar inmiddels blijkt ook dat sommige technieken minder praktijkrijp zijn dan werd verondersteld. Ook is het verdienmodel niet altijd even duidelijk voor de boer.

Alle NPPL-deelnemers worden gevolgd via artikelen, foto’s, blogs en video’s op de NPPL-website en (besloten) NPPL-Facebookgroep. Via deze groep is het ook mogelijk om mee te praten met deelnemers en experts en kennis uit te wisselen.