Persbericht

10 september 2016: Publiek Debat over Europese Ruimtevaart in 22 ESA lidstaten

Gepubliceerd op
18 juli 2016

Zo’n 2000 burgers, afkomstig uit 22 Europese landen, zullen op 10 september 2016 deelnemen aan het eerste publieke debat over Europese ruimtevaart. Dit debat op ongekende schaal wordt in alle 22 lidstaten van de Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA) georganiseerd op dezelfde dag gebruik makend van een unieke methodologie. In Nederland vindt de bijeenkomst plaats bij het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Dialoog met burgers

Er komen zo’n 100 burgers per lidstaat bij elkaar. Deze burgers zullen zo veel mogelijk de diverse sociaal-demografische kenmerken van het land vertegenwoordigen. Dit geeft de burgers de kans om gedurende de gehele dag te debatteren, hun mening te geven en te participeren in het definiëren van prioriteiten met betrekking tot alle aspecten van huidige en toekomstige ruimtevaartprogramma’s. Binnen 48 uur na het debat zullen de resultaten worden gecommuniceerd naar Jan Woerner, de algemeen directeur van ESA. ESA streeft naar openheid naar de maatschappij en wil met burgers de dialoog aangaan.

Behulpzaam bij maatschappelijke uitdagingen

Ruimtevaartvluchten, ruimtevaartwetenschap, -onderzoek, -technologie en -innovatie , kunnen behulpzaam zijn bij maatschappelijke uitdagingen en kunnen een bron van inspiratie zijn voor toekomstige generaties.

Toekomst van de Ruimtevaart

Het Publieke Debat over Europese Ruimtevaart is een primeur: het is de eerste keer dat de toekomst van de ruimtevaart het onderwerp is van zo’n evenement in zo veel landen. Het debat wordt georganiseerd door de Europese Ruimtevaart Organisatie en gecoördineerd door de Franse organisatie Missions Publiques, met de ondersteuning van lokale organisaties die het debat in de lidstaten organiseren.

Deelnemen aan debat, wereldprimeur

Kom en neem deel op 10 september aan deze wereldprimeur! Tot die tijd kunt u ook informatie over dit initiatief delen met anderen en hen uitnodigen om hun visie over ruimtevaartbeleid te delen!

Om deel te nemen, kunnen burgers zich inschrijven op de website. In Nederland organiseert LEI Wageningen UR het debat in Noordwijk. Ga voor meer informatie naar de perspagina van website of neem contact op met ons.