Nieuws

10e editie Gras en Maismanifestatie Vredepeel succesvol

Gepubliceerd op
14 september 2015

Het thema 'Meer melk van eigen land' van de Gras en Maismanifestatie 2015 sprak de sector aan. Dit bleek wel uit de bijna 1.000 bezoekers op de 10e editie in Vredepeel, georganiseerd door Wageningen UR en Agrifirm. Op donderdag 17 september vindt een vergelijkbaar evenement voor Noord-Nederland plaats in Marwijksoord. Kennis delen over diverse thema’s is één van de doelen van deze manifestaties.

Gras

Op de Grasplaza kregen de bezoekers uitleg over de verschillende grasmengsels. Ook waren de resultaten te zien van een smaaktest voor melkkoeien. Van de diverse ingezaaide grassoorten was te zien aan welke de koeien de voorkeur gaven. Het vee vindt de ene grassoort duidelijk smakelijker dan de andere.

Er volgende ook een toelichting op de mogelijkheden van precisielandbouw voor de gras en maïsteelt. Op het perceel van de Grasplaza was in het voorjaar een bodemscan uitgevoerd met de Veris. De resultaten over pH en organische stofverschillen werden besproken. Meer voer/melk van eigen land is alleen mogelijk als de bodemkwaliteit in orde is.

Maïs

10e editie Gras en Maismanifestatie Vredepeel

Bij maïs lag de focus op rassen, bemesting, beheersing van bladschimmels en herkenning en bestrijding van grassen. Bemesting van maïs binnen de wettelijke kaders, voor zuidoostelijk zand is de N-gebruiksnorm voor mais 112 kg N, is een hele uitdaging en vraagt om nieuwe strategieën. In een bemestingsproef werden diverse objecten getoond waarbij aandacht was voor o.a. rijentoepassing dierlijke mest en de noodzaak van een goede kalivoorziening in maïs. Verder gaf Agrifirm uitleg bij haar voorkeursassortiment van maïsrassen.

Daarna konden de bezoekers de zogenaamde kwekersblokken bezoeken waar een viertal kwekers hun 4 toprassen presenteerden. 

GLB-gewassen

In kader van de vergroening is een bedrijf verplicht om gewasdiversificatie toe te passen.Een drietal gewassen, die voor de veehouder interessant kunnen zijn: luzerne, rode klaver en veldbonen waren op de locatie ingezaaid. De bezoekers kregen een toelichting over hoe de teelt het beste uitgevoerd kan worden.

CUMELA

10e editie Gras en Maismanifestatie Vredepeel

De loonwerkorganisatie CUMELA hield haar ledenbijeenkomst dit jaar in Vredepeel tijdens de Gras en Maismanifestatie. Het programma voor hen bestond uit een vijftal onderwerpen: bodemscan met de Veris door Agrifim, bodemverdichting en bandendruk door Michelin, bemesting in maïs door Agrifirm, rijentoepassing dierlijke mest door PPO en precisie in wegen en meten ruwvoer door Krone.