News

2 NRO projecten rondom formatief evalueren goedgekeurd

Published on
January 19, 2021

Twee NRO projecten rondom formatief evalueren zijn goedgekeurd! Judith Gulikers (ELS) gaat aan de slag met 'Formatief evalueren in Social Scientific Issues lessen in het VO' en 'Zicht op studentontwikkeling: een doorgaande leerlijn met doelgerichte formatieve activiteiten'.

Formatief evalueren in Social Scientific Issues lessen in het VO

In samenwerking met de TU/e en TUD en 4 VO scholen gaan we aan de slag met het inbedden van formatief evalueren in SSI lessen om zo meer aandacht en beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen.

Socio-scientific issues (SSI) worden gebruikt in het bèta-onderwijs om ‘wetenschappelijke geletterdheid’ te bevorderen. In SSI-lessen verwerven leerlingen bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld redeneren, argumenteren, besluitvorming) om verantwoordelijke burgers te worden. Uit praktijkervaringen van docenten blijkt echter dat in SSI-lessen de 'evaluatie' van het geleerde meestal wordt genegeerd, of alleen gericht is op kennis. Bèta-docenten ervaren handelingsverlegenheid in het zichtbaar maken van de ontwikkeling van SSI-vaardigheden. In dit project ontwikkelen docenten in een PLG formatieve evaluatie-tools en strategieën voor hun SSI-lessen. We onderzoeken of docenten hiermee meer bekwaamheid ontwikkelen voor formatief evalueren en daarmee beter zicht krijgen op de ontwikkeling van SSI-vaardigheden

Zicht op studentontwikkeling: een doorgaande leerlijn met doelgerichte formatieve activiteiten

Samen met de HU en 4 MBO teams gaan we aan de slag met het ontwerpen van Learning progressions als basis voor het doelgericht ontwerpen van Formatief Evaluatie activiteiten om zicht te krijgen op de ontwikkeling van studenten. Dit is vooral ook ingegeven om de verbinding tussen summatief toetsen van de kerntaken en werkprocessen en het onderwijs dat hierop voorbereid meer op elkaar aan te laten sluiten.

Mbo-scholen worstelen met de strikte scheiding tussen onderwijs en examinering, waarbij formatieve toetsen/evalueren (FE) niet aansluit bij leerpaden voor studenten richting hun examinering. Docenten krijgen daardoor moeilijk zicht op studentontwikkeling in de kerntaken/werkprocessen. Uit Gulikers & Baartman (2017a) blijkt dat “learning progressions” kunnen helpen om FE-activiteiten meer doelgericht en onderling samenhangend te maken. Daarom wordt in dit onderzoek met mbo-onderwijsteams een learning progression met bijpassende FE-activiteiten ontworpen en uitgevoerd. Het doel is dat mbo-docenten meer zicht krijgen op het beoogde leerpad in kerntaken/werkprocessen van hun studenten en meer doelgerichte FE-activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Daarmee kan studentontwikkeling beter worden gemonitord.