Nieuws

2015 goed jaar voor Nederlandse kottervisserij

Gepubliceerd op
1 april 2016

Voor de visserijsector is 2015 financieel en milieutechnisch een positief jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij is in 2015 ten opzichte van 2014 met 73% gestegen, van 28 miljoen naar 48 miljoen euro. Daarnaast neemt de uitstoot van CO2 in deze sector al geruime tijd fors af. In 1995 was dit 985 kiloton CO2 per jaar, in 2015 is dit afgenomen tot 237 kiloton per jaar. Deze cijfers en meer zijn vandaag gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Visserij in Cijfers van LEI Wageningen UR.

CO2-uitstoot

Per kilo aangevoerde vis is de CO2-uitstoot sinds 1995 afgenomen met 57%, van 7,57 kg CO2 naar 3,24 CO2 in 2014. De uitstoot van CO2 is gerelateerd aan het brandstofverbruik en de omvang van de benutte visbestanden. De afname van het brandstofverbruik heeft verschillende oorzaken, waaronder: krimp van de Nederlandse kottervloot, het verbod op motoren met meer dan 2.000 pk, innovaties in zuinigere vistuigen en schepen, verschuiving naar energiezuinigere visserijtechnieken als puls en twinrig, en veranderingen in ondernemersgedrag.

Aanlandplicht

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht gefaseerd ingevoerd voor de Nederlandse kottervisserij. In 2019 moet de vloot verplicht alle discards, ondermaats gequoteerde vis en maatse vis waarvoor geen quotum beschikbaar is, aan wal brengen. De aanlandplicht kan een forse stempel gaan drukken op de economische prestaties van de sector wanneer al de discards aan de wal moeten worden gebracht. De mogelijke uitzonderingen die de sector krijgt op de aanlandplicht, de mogelijkheden om de bijvangst te verminderen door innovaties door de sector en de effecten op de staat van de visbestanden, zullen bepalend zijn voor de economische positie in de komende jaren.