Nieuws

21 juni - Open dag 'Melkers van Morgen'

Gepubliceerd op
24 maart 2016

KTC De Marke organiseert in samenwerking met ForFarmers en het project de Vruchtbare Kringloop Achterhoek een open dag op het demoveld “Melkers van Morgen”. Op deze dag staat het thema ‘Meer melk uit eigen voer’ centraal.

Tijdens deze dag is er een gevarieerd programma opgesteld. Deelnemers kunnen onder meer een rondgang maken op de verschillende aangelegde demonstratievelden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Teelt van Gras

Hierbij is aandacht voor de verschillende grasmengsels; grassenherkenning; gewenste maaihoogte.

Gras doorzaaien

Hoe herstel je winterschade aan de graszode en welke voorjaarbewerkingen zijn dan gewenst?

Teelt van maïs

Op het demoveld is ruitzaai als nieuwe zaaimethode te bezichtigen. Verder is er aandacht voor rijenbemesting drijfmest; kalibemesting; gras en sorghum als vanggewas en groenbemester onder maïs.

Andere gewassen

Op het veld is onder ander te zien westerwolds en gerst als dekvrucht; rode klaver; erwten; veldbonen; voederbieten; sorghum; vezelhennep

Conservering en voeding

Ook is er aandacht voor het inkuilproces en conservering en shredlage maïs.

Resultaten Vruchtbare Kringloop Achterhoek

De resultaten uit dit project worden gepresteerd waarbij ook gekeken wordt naar de toepassingen van de KringloopWijzer in de praktijk, zoals grondmonsters etc.

Licentieverlenging gewasbescherming

Er is bovendien mogelijkheid om de licentie van de gewasbescherming te verlengen (module teelt)

Meer informatie

Noteer alvast de 21e juni in uw agenda. De komende tijd zal er meer informatie volgen over de open dag op 21 juni a.s. op KTC De Marke in Hengelo (Gld.).