23 juni - Bodem staat centraal op KTC De Marke

Nieuws

21 juni - Open dag 'Melkers van Morgen'

Gepubliceerd op
11 mei 2015

Op 23 juni organiseert KTC De Marke samen met ForFarmers een open dag in Hengelo (Gld.). Naast het jaarlijks terugkerende demoveld van 'Melkers van Morgen' is er dit jaar speciale aandacht voor het thema 'Bodem'. Op deze dag staat de grond centraal als basis voor een optimale ruwvoerteelt.

Tijdens deze open dag is er aandacht voor veel facetten rondom het thema bodem. Zo staan onderwerpen zoals het verbeteren van de bodemkwaliteit, bemesting, waterhuishouding en bodemverdichting en beweiding op het programma.

Gras- en maïsteelt

Ook is er aandacht voor de teelt  van gras en maïs. Er zijn demovelden te zien van diverse grasmengsels, voorjaarsbewerkingen doorzaaien en gewenste zomerbemesting. Op het gebied van maïsteelt is ruitzaai geïntroduceerd als nieuwe zaaimethode. Deze is ook te zien op het demoveld. Verder kan iedereen kennis maken met verschillende methoden van opbrengstenbepaling van gras en maïs en is er aandacht voor beweiding.

Lezingen over KringloopWijzer

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek zal de resultaten presenteren uit het project van het afgelopen jaar tijdens verschillende lezingen. Hiernaast zal ook aandacht zijn voor de KringloopWijzer in het algemeen.

Microvergisters in de praktijk

Deelnemende partijen aan het netwerk Microvergisters in de praktijk zullen ook aanwezig zijn tijdens deze open dag. Zij zullen belangstellenden informeren over de resultaten uit het netwerk. Het rekenprogramma over de haalbaarheid van mono-mestvergisting zal worden gepresenteerd. De biogaswasser op KTC De Marke zal laten zien wat mogelijk is op het gebied van het wassen van gas en het leveren op het gasnet.  Verder zal er informatie te vinden zijn over de aangelegde proefvelden op het proefbedrijf met mest uit diverse vergisters.

Meer informatie volgt

De komende tijd zal er meer informatie volgen over de open dag op 23 juni a.s..