Nieuws

2,4 miljoen voor onderzoek menselijke bouwwerken in de Noordzee

Gepubliceerd op
16 februari 2016

Het onderzoeksprogramma INSITE heeft 2,4 miljoen euro toegekend aan een groep van acht Europese onderzoeksinstituten, waaronder twee Nederlandse: NIOZ en IMARES. Dit als eerste deel van een groot initiatief om meer kennis te vergaren over de invloed van grote structuren die door de mens gebouwd zijn, zoals olie- en gasplatforms, windmolenparken en scheepswrakken, op het ecosysteem van de Noordzee.

De details van de acht projecten zijn op 16 februari bekendgemaakt tijdens de 16e Noordzee Decommisioningsconferentie in Oslo. De projecten worden uitgevoerd bij onderzoeksinstituten in België, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Voor Nederland nemen het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en IMARES Wageningen UR deel aan het programma.

De toekenningen zijn verleend in de stichtingsfase van het INSITE onderzoeksprogramma. Alle binnengekomen onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld door een internationale groep van vooraanstaande wetenschappers, die samen de Wetenschappelijke Adviescommissie van INSITE vormen.

Onderzoeksprogramma INSITE

INSITE staat voor ‘ INfluence of man-made Structures In The Ecosystem’. Het is een door de olie- en gasindustrie gesponsord initiatief dat als doel heeft om een onafhankelijke wetenschappelijke basis te krijgen, om beter te begrijpen wat de invloed is van door de mens gebouwde structuren op het hele ecosysteem in de Noordzee.

Deze eerste tranche van 8 onderzoeksprojecten dient eind 2017 weer afgerond te zijn. De uitkomsten zullen worden gepubliceerd in onafhankelijke, peer-reviewde, internationale wetenschappelijke tijdschriften. De volgende fasen van het onderzoek worden gepland met inachtneming van de resultaten van de huidige acht projecten en de bevestiging van een toekomstig model voor de toekenning van nieuwe projecten.

Doelstelling van het INSITE-programma

De overkoepelde doelstelling van het onderzoeksprogramma is tweeledig: Het eerste is om vast te stellen hoe groot de effecten zijn van menselijke bouwwerken op het ecosysteem door de tijd heen en in de directe omgeving van de structuren. Het tweede doel is om vast te stellen of het huidige netwerk van menselijke bouwwerken in de Noordzee één aan elkaar gekoppeld hardsubstraat ecosysteem vormt of dat het op zichzelf staande geïsoleerde eilandjes zijn gebleven.

Elk van de 8 projecten behandelt tenminste één van deze doelstellingen, maar steeds vanuit een ander perspectief en gebruikmakend van andere technieken. Samen zullen de uitkomsten van deze onderzoeksprojecten een zo volledig en samenhangend beeld geven van de mate van samenhang tussen menselijke bouwwerken in zee en het natuurlijke zeemilieu.

"Projecten zullen van onschatbare waarde zijn"

Voorafgaand aan zijn presentatie zei INSITE programmadirecteur Richard Heard: “Er is nog maar weinig onderzoek gedaan om de wederzijdse afhankelijkheid van menselijke bouwwerken en het natuurlijke milieu in de Noordzee vast te stellen. De projecten die nu via INSITE uitgevoerd gaan worden, zullen daarom van onschatbare waarde zijn voor het verschaffen van een degelijke wetenschappelijke basis van een toekomstig goed gecoördineerd internationaal Noordzeebeleid ten aanzien van het omgaan met menselijke bouwwerken in zee.”

INSITE-projecten waar IMARES bij betrokken is: