Nieuws

3D plantmodel onderscheidt nu ook lichtkleuren

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Wageningen UR Glastuinbouw gebruikt 3D plantmodellen om lichtonderschepping, fotosynthese en groei van planten te voorspellen. De modellen, ook wel functioneel-structurele plant modellen (FSPM) genoemd, gebruiken hiervoor gegevens over de plantopbouw en fotosynthese eigenschappen. Met deze modellen kan voor allerlei combinaties van plantstructuur, rijafstanden, assimilatielicht en zonlicht de plantengroei berekend worden.

Het model Platform GroIMP voor de 3D plantmodellen, dat de effecten van belichting op gewas doorrekent, is uitgebreid met een multispectraal lichtmodel. Voorheen kon het platform wel de drie kleuren rood, groen en blauw (RGB) doorrekenen, maar nu zijn alle golflengten  met hoge resolutie te simuleren. Dit is onder andere van belang om effecten van rood/ver-rood verschuiving gedurende de dag, of blauw/rood verhouding van ledlicht op de plantengroei te kunnen simuleren. De uitbreiding is gerealiseerd door Wageningen UR Glastuinbouw en Wageningen UR Biometris in samenwerking met Duitse en Franse modelleurs.

Ledlicht in tomatengewas

Het multispectrale model wordt onder andere ingezet in de proeven met ledlicht in een tomatengewas in de kas in Bleiswijk, om in te schatten welke positie, kleur en lichtsterkte van leds het meest optimaal is om energiezuinig en toch rendabel te telen. 

Foto 1: Het spectrum kan gemodelleerd worden; Foto 2: Simulatie van leds in een tomatengewas