Nieuws

5 jaar NutriProfiel: voedingsadvies op basis van vitaminewaarden

Gepubliceerd op
28 mei 2020

NutriProfiel viert vandaag haar vijfjarig bestaan. NutriProfiel is een voedingsadvies op basis van de waarden van vitamines B6, B12, D en foliumzuur in het bloed en een analyse van het voedingspatroon. Vanuit de wetenschappelijke basis van Wageningen University & Research en het klinische lab van Ziekenhuis Gelderse Vallei is de afgelopen jaren gewerkt aan dit product.

Het persoonlijk voedingsadvies van NutriProfiel draagt bij aan (secundaire) preventie, kostenbesparing en gezondheidswinst.

Persoonlijk voedingsadvies met pratische tips

Door de hoge werkdruk en snelle poliklinische bezoeken lukt het artsen niet altijd om een goede voedingsanamnese af te nemen. Daar helpt NutriProfiel bij. Artsen zien het voedingsadvies terug in het elektronische zorgdossier. De patiënt ziet het advies direct na het invullen van de vragenlijst.

De praktische tips motiveren om in kleine stapjes de voeding verbeteren. De patiënt kiest zelf met welke aanpassing gestart wordt. Veranderingen zijn daardoor beter vol te houden. Voor artsen zijn de bloedwaarden beter interpreteren; komt een te lage bloedwaarde door slechte voeding, of is er iets mis met de opname? Plus dat het hen inzicht geeft in de rol van voeding.

Lees meer over het vijfjarig bestaan van NutriProfiel. Of neem voor vragen contact op via Michiel Balvers, projectleider NutriProfiel.

NutriProfiel