Nieuws

500 Amsterdammers meten waterkwaliteit

Gepubliceerd op
28 juni 2017

Waar ruikt het water in de gracht vandaag naar? Wat leeft er allemaal in de sloot achter het huis? En kun je het water uit de vijver in het Vondelpark drinken? In de maanden juli en augustus krijgen Amsterdammers, jong en oud, de kans om zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor Het Schone Waterexperiment worden 500 enthousiaste deelnemers gezocht. Initiatiefnemers zijn Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Pavèl van Houten.

De laatste jaren is het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten in Amsterdam veel schoner geworden. Zeker in de zomer maken de bewoners van de stad hier dan ook volop gebruik van. Het warme weer maar ook hevige regenbuien kunnen er voor zorgen dat het water tijdelijk minder schoon is. Denk bijvoorbeeld aan meer algengroei of riolen die overstromen. Tijd om de waterkwaliteit in de stad nog beter in beeld te brengen.

Onderzoek met de Waterbox

Vanaf 5 juli tot en met 8 september gaan 500 Amsterdammers als burgerwetenschappers de kwaliteit van het water in de stad onderzoeken. Ze doen dit met de Waterbox. Hierin zitten allerlei experimenten waarmee bijvoorbeeld  het doorzicht, de geur, de kleur en zelfs de smaak van grachtenwater kan worden onderzocht. Testen kan elke week op dezelfde plek, of telkens weer ergens anders in de stad. Het is niet alleen leuk om te doen. De deelnemers leren ook meer over hoe schoon het water in Amsterdam is. Inschrijven kan op www.hetschonewaterexperiment.nl.  Op 5 juli is er een startbijeenkomst op het hoofdkantoor van Waternet. Hier is de Waterbox op te halen. Het experiment  wordt afgesloten tijdens het  Weekend  van de Wetenschap op 7 en 8 oktober.

Waarom Het Schone Waterexperiment?

In het experiment meten bewoners van Amsterdam als Waterexpert samen met wateronderzoekers van Deltares, Wageningen Universiteit, KWR,  AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en kunstenaar Pavèl van Houten in de zomer van 2017 hoe schoon het water in de grachten, sloten, vaarten en vijvers van Amsterdam is. Omdat er op veel meer plekken en tijdstippen in de stad tegelijk gemeten wordt én doordat dit door veel waterexperts gebeurt, is het mogelijk om veel meer en sneller inzicht in de kwaliteit van het water te krijgen.

Burgeronderzoeker

In Nederland zijn veel vrijwilligers betrokken bij het waarnemen van de natuur en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de nationale tuinvogeltelling of het meten van de uitstoot van fijnstof. Hun bijdragen zijn van grote waarde voor de wetenschap. Voor deze betrokkenheid van vrijwilligers bij wetenschappelijk onderzoek bestaat een term: citizen science, ofwel burgerwetenschap. Het verzamelen van data over de natuur door burgers gebeurt nergens in Europa zo veel als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie en aanmelden