AMS: Amsterdam krijgt Living Lab voor circulaire stad

Nieuws

AMS: Amsterdam krijgt Living Lab voor circulaire stad

Gepubliceerd op
5 maart 2015

Steden gebruiken wereldwijd maar liefst 75% van de natuurlijke hulpbronnen en zijn goed voor de emissie van 60-80% van alle broeikasgassen. De transitie naar een circulaire inrichting van steden wordt dan ook steeds urgenter. Binnen deze context heeft Amsterdam de nieuwe werk- en woonwijk Buiksloterham (in Amsterdam-Noord) aangewezen als proeftuin ('Living Lab') voor circulaire gebiedsontwikkeling. Vandaag is deze ambitie kracht bijgezet met de ondertekening van het manifest ‘Circulair Buiksloterham’ door wethouders Choho en Van der Burg van Amsterdam en twintig partijen die actief zijn in de wijk, waaronder het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Buiksloterham is momenteel een industriegebied.

Living Lab Buiksloterham, learning by doing

Bij een radicale koerswijziging van de lineaire naar circulaire stad komen veel vraagstukken en belemmeringen om de hoek kijken: op het gebied van regelgeving, beschikbaarheid van technologie en nieuwe verdienmodellen. AMS Institute stimuleert kennisontwikkeling over Circular Cities, onder andere via het project Adaptive Circular Cities. Hierin werken vier grote onderzoeksinstellingen (TNO, Wageningen UR, Deltares en ECN) de komende jaren, binnen het Living Lab, samen met het bedrijfsleven en bewoners aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken.

Kennisspringplank voor andere circulaire steden

De energievraag en CO2 verminderen bijvoorbeeld met het toepassen van passiefhuisstandaard voor nieuwbouw, maar ook met slimme gelijkspanningsnetten; het hergebruiken van (bouw)materialen door het toepassen van o.a. circulaire bouwprincipes en slimme afvalinzamelingstechnologie; een regenbestendige wijk, het besparen van drinkwater en het terugwinnen van fosfaat uit het afvalwater door het toepassen van innovaties op het gebied van water; het verwerken van organische reststromen tot nieuwe grondstoffen door een decentrale bioraffinaderij: dit zijn ambities van Circulair Buiksloterham en daarom onderwerpen waarover het project Adaptive Circular Cities kennis ontwikkelt. Kennis waar de gemeente Amsterdam, de inwoners en gebruikers van Amsterdam profijt van hebben en die in de toekomst ook in andere steden toegepast kan worden.

Meer over AMS