Nieuws

Wageningen UR neemt deel aan twee AMS Data Platform-projecten

Gepubliceerd op
2 maart 2015

Elke dag komt er meer en meer informatie beschikbaar in digitale vorm. Deze gegevens – die ook wel Big Data worden genoemd – kunnen ook worden gebruikt voor analysedoeleinden. Het analyseren en visualiseren van relevante gegevens biedt veel voordelen voor beleidsmakers en besluitvormers. In deze filmpjes ziet u enkele voorbeelden van praktische oplossingen voor de uitdagingen van het dagelijks leven in de stad.

ams1.jpg

Beautiful Noise

Toerisme is iets positiefs. Veel bedrijven hebben baat bij toerisme. Niemand zit er echter op te wachten dat het Vondelpark uit zijn voegen barst, dat het openbaar vervoer overvol is en dat er ellenlange rijen voor de ingang van het Rijksmuseum staan om als haringen in een ton van tentoonstelling naar tentoonstelling te schuifelen… Beautiful Noise verwerkt gegevens die de inwoners van Amsterdam en toeristen op social media delen, zodat deze gegevens beschikbaar komen voor beleidsmakers en besluitvormers. Anders gezegd zet Beautiful Noise willekeurige berichten om in relevante informatie.

ams2.jpg

Meet Rollator

Rollators zijn een onmisbaar voor vele ouderen. Dankzij hun rollator kunnen ze nog korte stukjes lopen zonder dat ze bang hoeven te zijn om te vallen. Helaas zijn steden niet altijd even rollatorvriendelijk. Fietsen die de stoep blokkeren, stoepen zonder op- en afritten en opgebroken straten zijn hinderlijke obstakels. Meet Rollator verzamelt informatie over veel gebruikte routes en de toegankelijkheid ervan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor aanpassingen aan straten of locaties voor zorgcentra. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt in een handige app die berekent welke route het meest toegankelijk is voor ouderen.