Persbericht

Aanbevolen basisvergoeding voor weren ganzen Schiphol: 670 euro p/ha

Gepubliceerd op
21 september 2017

Ganzen en andere vogels worden na de graanoogst aangetrokken door achtergebleven graankorrels in het gebied rond Schiphol. Om de vliegveiligheid rond Schiphol te waarborgen en te verbeteren heeft Wageningen Economic Research twee vergoedingsregelingen voor agrarisch ondernemers voor het versneld onderwerken van graanoogstresten doorgerekend. De aanbevolen toekomstige basisvergoeding hiervoor is circa 670 euro per hectare met daarnaast een bedrag voor administratiekosten en overleg.

De berekeningen en de analyses bieden de basis voor de actualisatie van de huidige vergoedingsregeling. Hieraan deden in 2016 op vrijwillige basis 76 graantelers mee met een totale oppervlakte granen van ruim 2.100 hectare. Het voorgestelde bedrag is iets lager dan het eerder in 2012 voorgestelde bedrag. Dit komt met name door een gemiddeld lagere stroprijs in de afgelopen jaren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu- afdeling Luchtvaartveiligheid stelt binnenkort na overleg met de landbouwsector de precieze onderwerkregeling en definitieve toekomstige vergoeding vast. De intentie is om de huidige regeling die dit jaar afloopt te verlengen voor de jaren 2018 tot en met 2023.

Graanoogstresten binnen twee dagen onderwerken

In het onderzoek is één vergoedingsregeling doorgerekend voor het versneld onderwerken van algemene graanoogstresten en één specifiek voor gerstoogstresten. Er is wettelijk besloten dat graanoogstresten binnen twee dagen ondergewerkt moeten zijn. Hierdoor kan het stro niet worden verkocht en maakt dit niet kunnen verkopen een groot deel van de vergoeding uit. Daarbij komt dat de prijzen voor stro in de Haarlemmermeer hoger liggen dan elders, door het nabij gelegen bollengebied (Hillegom-Lisse) waar veel stro wordt gebruikt en de vele nabije maneges. In de regeling is verder rekening gehouden met overige, extra teeltkosten en de waarde van meer organische stof in de bodem.

Voor bredere, effectievere aanpak is samenwerking wenselijk

Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018 van een groot aantal partijen om de vliegveiligheid op Schiphol te waarborgen en te verbeteren. Momenteel zitten op korte afstand van Schiphol nog zeer veel ganzen. Een effectieve gezamenlijke aanpak door alle betrokken partijen in de land- en tuinbouw, recreatie en natuurinstanties, zowel vlakbij als wat verder weg van Schiphol, is zeer wenselijk.