Nieuws

Aankondiging: BIS-symposium op 13 maart 2018

Gepubliceerd op
23 januari 2018

Op dinsdagmiddag 13 maart organiseren we zoals ieder jaar het BIS Nederland Symposium in Wageningen.

Deze middag is bedoeld voor alle huidige en potentiĆ«le gebruikers van het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS Nederland) en dus ook van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Andere geĆÆnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom.

Zowel met de actualisatie van de gegevens als met de integratie van BIS in BRO zijn we hard bezig en maken we flinke vorderingen. In dit symposium komen onder andere de eerste resultaten van de actualisatie van de bodemkaart van de Noordoostpolder, de resultaten van het onderzoek naar de bruikbaarheid van een bodemsensor onder een drone, het gebruik van bodemkundige informatie bij grote infrastructurele werken en de nieuwe Nederlandse soil organic carbon kaart aan bod. Deze en andere onderwerpen delen we graag met u en we zijn benieuwd naar uw mening ten aanzien van het gebruik van de data en wensen voor het vervolg. We zien u graag op 13 maart aanstaande!

Deelname aan het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden via onderstaande button.

Programma symposium

Dinsdagmiddag 13 maart 2018
Wageningen Environmental Research, Wageningen zaal Gaia 1+2

13:00 Ontvangst met koffie en thee
13:30 Welkom en stand van zaken programma BIS Nederland en Basisregistratie Ondergrond (Joop Okx, Wageningen Environmental Research)
13:45 De bodem van de Noordoostpolder 75 jaar (Folkert de Vries, Wageningen Environmental Research)
14:05 Gidsmodellen verbinden BRO met de Omgevingsvisieontwikkeling (Gilbert Maas, Wageningen Environmental Research en Vincent Grond, GrondRR)
14:25 Intermezzo: Een Wereld van zand (Lonny van Ryswyck, AtelierNL)
14:45 Pauze met koffie/thee
15:00 Bodemkundige informatie en grote infrastructurele werken (Gerben Bakker, Wageningen Environmental Research en  Leon Tiggelman/ John Kimenai, Heijmans)
15:20 Drone verzamelt bodeminformatie (Fenny van Egmond, Wageningen Environmental Research)
15:40 15:40 Karteren van organische stof in de bodem (Titia Mulder, Wageningen Universiteit)

16:00 Borrel

Bis Nederland 2016.jpg