Nieuws

Aankondiging praktijkboek ‘Governance van klimaatadaptie: handelingsperspectieven’

Gepubliceerd op
2 juli 2014

Net verschenen:

Praktijkboek ‘Governance van klimaatadaptie: Handelingsperspectieven’, uitgegeven door het Consortium ‘Governance’ van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat

Aanpassing aan klimaatverandering is niet alleen een technische kwestie, maar ook een complexe uitdaging voor bestuurders, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij zien zich geconfronteerd met prangende governance vragen. Hoe organiseren we samenwerking tussen sectoren en overheidslagen? Welke rol spelen zelforganiserende groepen van burgers of ondernemers bij de uitvoering van adaptatiemaatregelen? Hoe zijn lange termijn overwegingen beter mee te nemen in korte termijn beslissingen? Op welke manier kunnen regionale netwerken van betekenis blijven wanneer de deltabeslissingen genomen zijn? In de vorm van handelingsperspectieven geeft dit praktijkboek antwoorden op deze en vele andere vragen.

Dit praktijkboek komt voort uit een unieke samenwerking tussen beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers. Dit intensieve co-creatietraject is geïnitieerd door het consortium Governance van het  onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Duo’s bestaande uit beleidsmakers en wetenschappers hebben gezamenlijk handelingsperspectieven opgesteld voor acht prangende governance vraagstukken.

Met vriendelijke groet,

Prof. Katrien Termeer, consortiumleider Thema 7, Governance van adaptatie, Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat

Klik hier voor een pdf-bestand van het praktijkboek.