Nieuws

Aanpassingen AID op verzoek kabinet

Gepubliceerd op
7 augustus 2020

De AID 2020 is op verzoek van de regering op het laatste moment aangepast. De overheid maakte op donderdagavond 6 augustus bekend dat activiteiten tot 22:00 uur mogen plaatsvinden en dat geen alcohol geschonken mag worden. Daarnaast heeft het kabinet een verbod ingesteld op door studentengezelligheidsverenigingen georganiseerde fysieke activiteiten. Rector Magnificus Arthur Mol heeft begrip voor het standpunt van de overheid en respecteert het besluit. Volgens hem waren al voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om de Wageningse introductiedagen tot een succes te maken.

Waarom is de AID, zelfs in deze tijd, zo belangrijk voor de universiteit?

‘Wageningen staat bekend om de persoonlijke en individuele benadering van studenten. De kennismakingsdagen dragen enorm bij aan een warm welkom op de universiteit. Eerstejaars leren elkaar, de stad, alle faciliteiten in een sneltreinvaart kennen. Zo’n start is belangrijk om lekker aan je studie te beginnen en verhoogt het studiesucces.

Deze editie wordt natuurlijk wel anders dan alle voorgaande jaren. Er is goed overleg met de studie- en studentenverenigingen, en de nadruk ligt op informatieoverdracht. Het programma is aangepast; geen grote feesten, gesplitste kleinere groepjes en alles conform RIVM-richtlijnen. Een ‘Blended- aanpak’ die ook voor de rest van het collegejaar zal gelden.’

Welke maatregelen zijn genomen? 

‘Er zijn talloze maatregelen genomen in goed overleg met gemeente en veiligheidsregio en bij alles zijn de RIVM-richtlijnen het uitgangspunt. Allereerst is de AID ingekort van zes naar vier dagen. Onze campus biedt heel veel ruimte dus is spreiding relatief eenvoudig te regelen. De groepen zijn verkleind en er zijn ook verschillende starttijden op veel meer locaties dan voorheen. Maar ook bij praktische zaken als eten en drinken is een en ander aangepast. Zo is alles apart verpakt en worden er geen flyers uitgedeeld aan de studenten.’

Hoe is het toezicht georganiseerd?

‘Tientallen stewards zijn aanwezig om toezicht te houden en vragen te beantwoorden. Studenten zullen ook voortdurend op hun eigen verantwoordelijkheden gewezen worden. Corona is, net als in het dagelijks leven, een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel van de AID. Ik hoop dat iedere eerstejaars desondanks een mooie Wageningse studiestart gaat beleven.’