Persbericht

Academische instellingen bundelen onderzoek naar infectieziekten en antibioticaresistentie

Gepubliceerd op
4 februari 2016

Antibioticaresistentie en infectieziekten als zika, vogelgriep en Q-koorts hebben een steeds grotere impact op mens, dier en omgeving, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Experts op het gebied van de gezondheid van mens en dier van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Wageningen UR, Erasmus MC en het AMC bundelen daarom hun krachten in een nieuw virtueel onderzoekscentrum. Minister Schippers (VWS) opende dit Netherlands Centre for One Health (NCOH) op 4 februari in Den Haag. Ze maakte tevens bekend dat ZonMw start met een nieuw onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie (ABR) waarvoor in totaal 16 miljoen euro beschikbaar is.

“De oprichting van het NCOH toont aan dat we onze krachten op het gebied van gezondheidsonderzoek, diergezondheid en milieu kunnen verenigen. Dit is een belangrijke stap”, aldus Minister Schippers.

Hoewel Nederlandse artsen en dierenartsen de laatste jaren steeds terughoudender zijn geworden in het gebruik van antibiotica, is dit in veel Europese landen nog niet het geval. Daarom wil Minister Schippers tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU het thema antibioticaresistentie op de Europese agenda krijgen.

Onderzoek bij mens en dier

Het NCOH bundelt de kennis op dit gebied bij mens en dier. Topwetenschappers zetten gezamenlijke projecten op om het dreigende resistentieprobleem te beheersen en af te wenden. Ander veevoer, onderzoek naar nieuwe medicijnen, behandelmethoden en methoden om verspreiding te voorkomen, zijn thema’s die aan bod komen. Het is voor het eerst dat de medische, veterinaire en milieu-onderzoekers zo nauw gaan samenwerken met ook de volle ondersteuning van de topsectoren Life Sciences & Health en Agri & Food.

Het NCOH heeft een preventief uitgangspunt: niet wachten totdat er een probleem opduikt, maar voorkomen dat er problemen ontstaan. “Door de bundeling van alle wetenschappelijke kennis kunnen we veel sneller doorbraken maken op het gebied van opkomende infectieziekten en antibioticaresistentie”, zegt Anton Pijpers, een van de initiatiefnemers van het NCOH. “Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe vaccins, nieuwe antibiotica of alternatieven.”

One Health

Het begrip One Health staat voor de bevordering van gezondheid van mensen, dieren en omgeving door samenhangend onderzoek binnen deze domeinen. De antibioticaproblematiek is één van de vier speerpunten van het nieuwe virtuele instituut. One Health gaat ook over onderzoek naar een gezonde veehouderij, gezonde ecosystemen en het beheersen van nieuwe opkomende infectieziektes die van dier op mens worden overgedragen. Dit laatste thema is zeer actueel. Eind januari bleek dat ook in Nederland de eerste patiënten met het Zika-virus zijn opgedoken. De afgelopen jaren waren er al overal in de wereld uitbraken van vogelgriep, Mers, Ebola, Sars en Q-koorts.

Juist in een dichtbevolkt land als Nederland is het thema One Health belangrijk. Zeventien miljoen mensen wonen op een klein stukje grond dicht op elkaar met 120 miljoen dieren. Infectieziekten die ergens in de wereld ontstaan, kunnen gemakkelijk naar Nederland overslaan, en omgekeerd. Preventie en bestrijding van de infectieziekten wereldwijd is een noodzaak en dat kan alleen door kennis en expertise te bundelen.

Over NCOH

Het Netherlands Centre for One Health (NCOH) brengt vijf leidende academische instituten samen met andere toonaangevende partijen. Hierdoor wordt een open innovatienetwerk gecreëerd dat kan inspelen op One Health kansen en risico’s. Het NCOH doet multidisciplinair en multisectorieel onderzoek en ontwikkelt kennis in het domein van biowetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde, dierwetenschappen en omgevingswetenschappen. Het NCOH slaat bruggen tussen academische en onderzoeksinstituten, overheid en NGO’s en staat open voor samenwerking met industriële partners. In het NCOH werken onderzoekers van Universiteit Utrecht, Wageningen UR, UMC Utrecht, Erasmus MC in Rotterdam en het AMC in Amsterdam samen onder het motto: ‘Solutions to Global One Health Challenges’.