Actie op het gebied van Climate Smart Agriculture

Nieuws

Actie op het gebied van Climate Smart Agriculture

Gepubliceerd op
14 juni 2016

De Global Alliance For Climate Smart-Agriculture (GACSA) organiseert van 14 tot 17 juni in Rome het eerste forum. Verschillende actoren werken binnen GACSA samen met als doel om voedselzekerheid onder een veranderend klimaat te vergroten, ook Wageningen UR is een van de leden. Na een jaar van opzetten wordt het tijd om door te pakken, het thema dit jaar luidt dan ook Climate-Smart Agriculture in Action.

GACSA vervult naar eigen zeggen een clearinghouse rol, een platform waar leden kennis, ideeën en resources kunnen delen. Het jonge initiatief verbindt wereldwijd uiteenlopende actoren, waaronder veehouders, agrariërs, vissers, boswachters. Maar ook beleidsmedewerkers, diverse ngo's en internationale organisaties zoals de VN en FAO en het bedrijfsleven is onderdeel van het initiatief.

Het symposium, dat plaatsvindt van 14 t/m 17 juni 2016 bestaat uit verschillende bijeenkomsten. Onderdeel van de agenda is de presentatie van 6 landenstudies – Malawi, Ierland, Frankrijk, Costa Rica, Tanzania en Vietnam, het inventariseren van investeringsopties ten aanzien van klimaatverandering, en de presentatie van bereikte resultaten. Het doel van het forum is om oplossingen te delen, onderlinge verbanden aan te gaan of te verdiepen, en uitdagingen te bespreken.

Want ondanks dat CSA een veelbelovend concept is, zijn er verschillende uitdagingen ten aanzien van de implementatie van het concept, die bijvoorbeeld te maken hebben met de betekenis van het concept en wat het niet betekent (zoals bv discussie rondom corporate greenwashing), de wisselwerking tussen de verschillende pijlers resillience, mitigatie en voedselzekerheid, en het opschalen van successen in verschillende situaties.

Binnen Wageningen UR CSA@WUR

CSA@WUR is een netwerk binnen Wageningen UR wat kennis inventariseert en deelt rondom het thema Climate-Smart Agriculture. Dit wordt gedaan rondom de drie pijlers voedselzekerheid, resillience en mitigatie. Gekeken wordt naar de afstemming en integratie van deze drie pijlers op verschillende niveaus

Summerschool Climate-Smart Agriculture: from fundamentals to application

De summerschool, zal aandacht schenken aan deze ’uitdagingen en thema’s vanuit een interdisciplinair perspectief. Hans Hoogeveen, Directeur-Generaal agro bij Economische Zaken en een van de drijvende krachten achter de Global Alliance for Climate-smart Agriculture, opent de conferentie met een speech. Deelnemers komen meer te weten over de actuele ontwikkelingen binnen voedselzekerheid en landbouwklimaat. Lees meer over de Summerschool Climate- Smart Agriculture: from fundamentals to application.