Nieuws

Activiteiten naast studie verbeteren kans op baan

Gepubliceerd op
12 november 2014

Veel studenten verrijken hun studietijd met activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van hun MSc-graad, zoals een stage in het binnen- of buitenland, een opleiding in het buitenland, een bestuursfunctie of relevante werkervaring. En dat loont: Wageningse respondenten die al tijdens hun studie relevante werkervaring hadden opgedaan, hadden een jaar tot anderhalf jaar na hun afstuderen het vaakst een betaalde baan.

Ook degenen die een stage hebben gelopen in het buitenland of onderwijs hebben gevolgd in het buitenland, hebben vaker een betaalde baan dan degenen die dit niet hebben gedaan. Degenen die niets van dit alles hebben gedaan naast hun studie hebben het minst vaak een betaalde baan.

Dit komt naar voren in de WO-Monitor (Wetenschappelijk Onderwijs).

Uit de MSc Uitstroomenquête blijkt daarnaast dat 39% van de respondenten met baan, deze heeft gevonden via een stage of afstudeervak.

Andere zaken waar in de WO-Monitor op in wordt gegaan zijn: de persoonskenmerken en effecten op de baan, de situatie na het afstuderen, de competenties van Wageningers en de tevredenheid over de opleiding.

Over de WO-Monitor

De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt uitgevoerd door IVA beleidsonderzoek en advies, in opdracht van de Nederlandse Universiteiten (VSNU). KLV heeft een tabellenboek en SPSS-bestand ontvangen met de resultaten van alle universiteiten en de resultaten specifiek voor de Wageningse respondenten. In deze rapportage staan de opvallendste resultaten beschreven, zoals die ‘op het oog’ te zien zijn in de tabellenboeken, en in SPSS-analyses. Er is geen significantietoets gebruikt.

De WO-monitor 2013 beschrijft de kwaliteit van het onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktsituatie van het cohort 2011-2012, d.w.z. de mensen die van 1 oktober 2011-30 september 2012 afstudeerden als master of doctoraal alumnus.