Nieuws

Actualisatie van de bodemkaart van Flevoland bijna gereed

Gepubliceerd op
5 december 2018

Elk jaar actualiseert Wageningen Environmental Research een deel van de bodemkaart van Nederland. Dit jaar wordt de provincie Flevoland verder geactualiseerd.

In de polders van de provincie Flevoland treedt sinds de drooglegging plaatselijk ernstige bodemdaling op. Vorig jaar is daarom de bodem van de Noordoostpolder opnieuw onderzocht. Dit jaar is Zuidoost Flevoland aan de beurt. Aan de hand van 840 nieuwe grondboringen tot in het dekzand konden met behulp van geostatistiek, in dit geval via digital soil mapping, rasters worden samengesteld van de dikte van het kleipakket, de dikte van de veenlagen en de begindiepte van de Pleistocene ondergrond. Deze drie rasters zijn gebruikt om de bodemkaart te controleren en, daar waar nodig, de bodemvlakken aan te passen. De beschrijving van de actualisatie van Flevoland met bijbehorende kaarten wordt vastgelegd in een rapport dat binnenkort verschijnt.