Nieuws

Advies voor Bijtprotocol honden gemeente Amsterdam

Gepubliceerd op
19 januari 2018

De gemeente Amsterdam heeft een Bijtprotocol opgesteld voor incidenten waarbij een of meerdere honden betrokken zijn. In opdracht van de gemeente deed Wageningen Livestock Research onderzoek naar de aard en omvang van het aantal bijtincidenten in Nederland en specifiek Amsterdam. Op basis daarvan leverden de onderzoekers aanbevelingen voor het protocol aan.

Advies voor het Bijtprotocol

Het advies van Wageningen Livestock Research richt zich op hoe te komen tot een vermindering van het aantal bijtincidenten met honden en voor inwoners tot een verhoging van de veiligheid. De geadviseerde maatregelen zijn opgedeeld in twee onderdelen:

  1. Repressieve maatregelen (advies Bijtprotocol) volgend op een bijtincident en bedoeld om herhaling te voorkomen
  2. Preventieve maatregelen bedoeld om nieuwe bijtincidenten te voorkomen

Tenslotte zijn er adviezen opgenomen voor een betere registratie van honden, van bijtincidenten met honden en voor de ontwikkeling en het gebruik van een lijst met hoog-risico honden.

Lees het adviesrapport: