News

Adviesrapport PBL: Integraliteit Deltaprogramma

Published on
August 5, 2014

Leerstoelgroep Bestuurskunde heeft in opdracht van het PBL samen met Universiteit Utrecht een adviesrapport uitgebracht. Dit rapport is per brief op 4 juli 2014 aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen.

Biesbroek, R., Termeer, K., Dewulf, A., Keessen, A. & Groothuijse, F. (2014). Integraliteit in het Deltaprogramma: verkenning van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Bestuurskunde, Wageningen University; Staats en Bestuursrecht, Universiteit van Utrecht en PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen: Wageningen University, Report, 26 p.


FULL TEXT


Persbericht PBL