Nieuws

Afrikaanse varkenspest in België, wat betekent dit voor Nederland?

Gepubliceerd op
14 september 2018

De ernstige virusziekte Afrikaanse varkenspest (AVP) is op 13 september ontdekt bij wilde zwijnen in België (provincie Luxemburg in de Ardennen). Op dit moment is het nog onbekend hoe het virus daar is gekomen. Het virus heeft dus een grote sprong gemaakt en een van onze buurlanden bereikt. Daarmee is de kans op introductie naar Nederland vanuit Oost-Europa echter niet veranderd.

Dit is in lijn met de risicoanalyse die Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in augustus in opdracht van Ministerie LNV opstelde.

De kans dat AVP naar Nederland komt

Nederland kan nog steeds morgen, over twintig jaar, of niet getroffen worden door de Afrikaanse varkenspest... Het laat wel zien dat sprongen over zeer grote afstand mogelijk zijn. Dit lijkt vooralsnog incidenteel. Het gaat daarbij namelijk om introducties in drie landen (Tsjechië, Hongarije en België) in de vier jaar dat de ziekte in de EU aanwezig is.

Wat de kans is dat de ziekte vanuit België naar Nederland komt is heel erg afhankelijk van de situatie en ontwikkelingen in België. Het risico voor Nederland kan in het meest ongunstige geval in relatief korte tijd snel toenemen.

Hoe raken varkens en zwijnen besmet?

Er zijn verschillende verspreidingsroutes, waarbij verspreiding via het meenemen van besmette etenswaren (vlees, worst etc.) een van de routes is waarop mensen veel invloed hebben. Het is dus heel belangrijk deze producten niet in de natuur achter te laten of mee te nemen naar varkensbedrijven. Daarnaast kunnen jagers voorkomen dat ze besmet materiaal of (delen van) wilde zwijnen meenemen door goede hygiënemaatregelen in acht te nemen tijdens de jacht en ontweiden van wild en niet te jagen in AVP besmette gebieden.

Wat te doen bij een verdenking?

Voor varkenshouders, natuurliefhebbers en jagers is het van groot belang om alert te zijn op verdachte verschijnselen bij varkens of wilde zwijnen en deze zo snel mogelijk te melden, om verspreiding zoveel mogelijk te voorkómen.

Nederland kan een uitbraak snel bestrijden

Mocht Afrikaanse varkenspest Nederland binnenkomen, dan is Nederland voorbereid om een uitbraak snel te bestrijden. Er is een draaiboek dat bij de eerste uitbraak direct in werking wordt gesteld door de NVWA om de uitbraak zo snel en efficiënt mogelijk te bestrijden. Bij een verdenking neemt de NVWA monsters van zieke dieren op de betreffende locatie.

De rol van Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) draagt bij aan de bestrijding van AVP door deze monsters snel te testen op aanwezigheid van het virus. Wij coördineren de monitoring van wilde zwijnen voor AVP, evenals voor klassieke varkenspest en de ziekte van Aujeszky.

Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht, die allemaal negatief waren.

Daarnaast doen we onderzoek voor onderhoud en uitbreiding van de expertise, en adviseert WBVR de overheid en andere partijen over AVP.