Nieuws

Afrikaanse varkenspest in de EU: kans op insleep voor Nederland nog steeds heel klein, maar alertheid geboden

Gepubliceerd op
24 maart 2014

Op 24 januari 2014 werd melding gemaakt van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij twee wilde zwijnen in Litouwen. Daarmee is het virus bijna zeven jaar onderweg geweest om vanuit Georgië en via Rusland uiteindelijk in de EU terecht te komen.

Op 15 februari 2014 meldde Polen eveneens een wild zwijn met Afrikaanse varkenspest op Pools grondgebied, kort daarop gevolgd door een tweede besmet wild zwijn. Op het moment van dit schrijven (24 maart 2014) is het vooralsnog bij deze gevallen gebleven. Ondanks uitgebreid onderzoek in de omgeving zijn er nog geen aanwijzingen voor verdere verspreiding van het virus.

Het Afrikaanse varkenspestvirus in Litouwen en Polen is vrijwel zeker afkomstig uit Wit-Rusland. Hier werd ruim een half jaar geleden een aantal uitbraken gemeld. Vermoedelijk zijn vlees of vleesproducten van besmette dieren in het humane consumptiecircuit terechtgekomen, niet alleen in Wit-Rusland zelf, maar ook in Litouwen. De wilde zwijnen in Litouwen zijn namelijk het meest waarschijnlijk besmet geraakt door het eten van besmet keukenafval. In Polen daarentegen lijkt het erop dat besmette wilde zwijnen vanuit Wit-Rusland de grens zijn overgetrokken. Dat zou dan mogelijk weer het gevolg zijn van de intensieve jacht op wilde zwijnen in Wit-Rusland in een poging de Afrikaanse varkenspest beheersbaar te maken.

Lees verder over de situatie in 2014.

De kans dat het virus nu in één keer de sprong naar Nederland maakt, is nog steeds heel erg klein. Verspreidingsroutes in het verleden laten zien dat het vooral gaat om verspreiding via gecontamineerd voedsel (met vleesresten van besmette varkens). Ook voor Nederland brengt die route het meeste risico met zich mee. Vrachtwagenchauffeurs op de lange baan, toeristen en arbeiders uit besmette gebieden die veelvuldig op en neer reizen of vanaf het thuisfront lokale producten krijgen toegestuurd, zijn daarbij voorbeelden van insleeproutes die niet ondenkbaar zijn. Omdat het in Nederland niet toegestaan is om keukenafval aan varkens te voeren, blijft de kans heel erg klein dat op deze manier Afrikaanse varkenspest naar Nederland komt. Maar vele kleine kansen maken uiteindelijk langzaam één grote!

Voor meer informatie over de kans dat het virus nu in Nederland opduikt, wordt verwezen naar de “Belangrijke vragen en antwoorden”. Daar staat ook meer achtergrondinformatie over de mogelijke rol van wilde zwijnen in de verspreiding van Afrikaanse varkenspest.