Persbericht

Afscheid van een aardappelboegbeeld

Gepubliceerd op
22 september 2016

Op 21 september heeft aardappelboegbeeld Anton Haverkort afscheid genomen van Wageningen University & Research in verband met zijn pensionering. Haverkort ontving bij zijn afscheid de Broekema-penning van de Stichting Broekema Fonds. Corné Kempenaar volgt Haverkort op. Kempenaar is bekend als expert op gebied van precisielandbouw en zal dit combineren met het onderzoek voor de aardappelketen.

Haverkort ontving de Broekema-penning uit handen van nazaat Paul Broekema vanwege zijn grote bijdragen aan de landbouwplantenteelt en in het bijzonder de teelt van aardappel wereldwijd. Ook zijn enthousiasme om zijn aardappelkennis in binnen- en buitenland over te dragen, werden in dit kader gememoreerd. De Broekema-penning wordt slechts zeer incidenteel uitgereikt aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de plantenveredeling en/of plantenteelt.

Symposium over toekomst aardappel

Het Wageningen Potato Centre, een aardappelplatform gericht op het genereren van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van duurzame innovaties, had ter ere van het afscheid van Haverkort een symposium georganiseerd. Tien Wageningse aardappelexperts lieten zien welke wetenschappelijke en technische doorbraken op het gebied van teelt, waaronder precisietechnieken, genetica en veredeling, kennis en diagnostiek van ziekten en plagen voor de aardappel te verwachten zijn en wat daarvan de impact is op de aardappelproductie.

Handboek over aardappelen

Haverkort blijft ook na zijn afscheid nog actief als aardappelexpert. Zo zal hij de komende drie jaar nog als gasthoogleraar onderzoek doen en onderwijs geven op de universiteit van Niğde in Turkije. Daarnaast werkt hij samen met het tijdschrift Aardappelwereld aan een handboek over aardappelen dat relevant is voor de hele aardappelketen.