Nieuws

Agglomeratiekracht gespecificeerd

Gepubliceerd op
26 mei 2014

De literatuurstudie naar agglomeratiekracht van de Mainports Rotterdam en Amsterdam heeft beter inzicht gegeven in een nadere specificering van het begrip agglomeratiekracht en gerelateerde factoren die dit versterken.

De literatuurstudie is gestart op initiatief van directie RRE van het ministerie van EZ om meer inzicht te krijgen in agglomeratiekracht. Agglomeratiekracht betekent dat er in een gebied/regio sprake is van lokale concentraties van bedrijven, kennis, human capital, goede bereikbaarheid en kwaliteit van leven. De aanwezigheid hiervan kan leiden tot specifieke agglomeratievoordelen. Deze zijn te onderscheiden in:

  • Urbanisatievoordelen: Dit zijn voordelen voor alle bedrijven in een regio ongeacht de sector waartoe zij behoren. Deze ontstaan voornamelijk door stedelijke omvang en dichtheid.
  • Localisatievoordelen: Dit zijn voordelen voor bedrijven      in een regio binnen dezelfde sector.
  • Jacobsexternaliteiten: Dit zijn voordelen die bedrijven opdoen doordat zich in de nabijheid bedrijven uit andere sectoren zich bevinden.

Het hangt van de economische sector af welke vorm van agglomeratievoordelen belangrijk is voor regionale ontwikkeling. Enkele bevindingen zijn:

  • Urbanisatievoordelen zijn van belang voor de creatieve sector
  • Er is weinig literatuur gevonden die zich enkel richt op localisatievoordelen of op Jacobsexternaliteiten.
  • De literatuur richt zich vrijwel in het geheel niet op fysieke infrastructuur als drijvende kracht voor economische groei.
  • Kwaliteit van instituties zijn van groot belang voor het verklaren van economische groei in bepaalde regio‚Äôs.
  • Zowel ruimtelijke als organisatorische nabijheid zijn belangrijk voor regionale ontwikkeling. Dit geldt ook voor de Mainports.