Nieuws

Agrarisch natuurbeheer, ambitie en realisatie

Gepubliceerd op
1 december 2016

Woensdag 16 november heeft de 9de editie van de cursus Agrarisch Natuurbeheer plaatsgevonden op de campus van Wageningen University & Research. Ruim 20 personen hebben zich onder leiding van Dick Melman verdiept in de complexiteit en ambities van het Agrarisch Natuurbeheer en hoe deze te realiseren in de praktijk.

Context

Agrarisch natuurbeheer klinkt mooi, maar hoe werkt het in de praktijk? En hoe werkt het op beleidsniveau? Deze cursus is een verdieping op het in juni 2016 verschenen boek ‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’ over principes, resultaten en perspectieven. Het programma was nadrukkelijk gericht op verdieping en verbreding van de kennis die hierin wordt geboden. Deelnemers waren met name afkomstig van Provincie, gemeente, waterschappen of werkzaam als onafhankelijke adviseurs. De kennisvragen van de deelnemers waren zeer divers en reflecteerden de complexiteit van het onderwerp, mede gerelateerd aan de verschillende schaalniveaus die van belang zijn. Enkele voorbeelden: Waarom meedoen aan agrarisch natuurbeheer, biedt het een inkomensperspectief voor deelnemende bedrijven? Hoe ligt de realtie de terreinbeherende organisaties?

Programma in het kort

Na een inleiding van Dick Melman werd het perspectief van de agrariër, de natuurbeschermer en het collectief belicht door respectievelijk Sjaak Hoogendoorn (agrariër en voorzitter van de ANV Water, Land en Dijken), Paul Terwan (zelfstandig adviseur/onderzoeker ) en Floris van Kuijk (Vogelbescherming). Vanuit wetenschappelijke hoek is er aandacht besteed aan de sturing van agrarisch natuurbeheer (prof. Hens Runhaar) en de plaats van het agrarisch natuurbeheer binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) door Anne van Doorn.

Kortom, een interessante, veelzijdige dag met een vol programma. Meer weten? De cursus zal donderdag 16 november 2017 wederom georganiseerd worden. Voor vragen neem contact op met Janine Quist.