Persbericht

Agrarische handel tussen EU en Mercosur gebaat bij verminderen niet-tarifaire belemmeringen

Gepubliceerd op
1 april 2015

Niet-tarifaire maatregelen zoals administratieve grensprocedures en verschillen in productstandaarden belemmeren de handelsmogelijkheden tussen de EU en Mercosur (Argentinie, Brazilie, Paraguay, Uruguay en Venezuela). Een studie van LEI Wageningen UR laat zien dat de Nederlandse agrosector graag wil exporteren naar Mercosur maar lastige en tijdrovende exportprocedures vormen een belangrijk knelpunt om de mogelijkheden te realiseren.

Onderhandelingen Mercosur

Onderhandelingen tussen de EU en Mercosur over handelsliberalisatie verlopen moeizaam. Export van de EU naar Mercosur bestaat vooral uit industriegoederen, terwijl de invoer van de EU uit Mercosur wordt gedomineerd door agrarische producten. Hierdoor lopen de belangen in de onderhandelingen om de toegang tot elkaar’s markten te verruimen ver uiteen. De agrarische handelsrelaties van de EU en Nederland met Mercosur zijn ook zeer scheef: beide voeren veel meer in dan dat er geexporteerd wordt naar deze Latijns-Amerikaanse landen, wat aangeeft dat Mercosur heel concurrerend is in landbouwproducten.

Versoepelen handelsakkoord

Het terugdringen van handelskosten verbonden aan, bijvoorbeeld, grens- of conformiteitsbeoordelingsprocedures of aan verschillen in productstandaarden zou de toegang voor EU-exporteurs van landbouwproducten tot de Mercosur-markt sterk vergemakkelijken. Voor de Nederlandse tuinbouw en zuivelsector is dat van groot belang. Een handelsakkoord dat de afhandeling van procedures rond een plantenziekte risicoanalyse (PRA), nodig voor een exportvergunning, zou versoepelen, zoud de exportkansen voor de Nederlandse groente- en fruitsector in belangrijke mate vergroten. Daarnaast zou de EU/Nederlandse zuivelindustrie profiteren van een snellere afhandeling van etiketeringseisen en voedselveiligheidsinspecties op fabriekslocaties. In geval van handelsliberalisatie zal de Nederlandse vleesindustrie meer concurrentie op de Europese markt ondervinden vanuit Mercosur, zeker ook als de vleesindustrie uit die landen (nog) beter aan de EU-standaarden op gebied van voedselveiligheid kan voldoen.