Persbericht

Agro Vertrouwensindex stijgt na 2 jaar van daling

Gepubliceerd op
21 februari 2019

De Agro Vertrouwensindex is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 gestegen. De index steeg in het vierde kwartaal van 2018 met 1,6 punt naar ruim 13 punten. Opvallend is de ontwikkeling in de melkveehouderij (+6 punten), en de pluimveehouderij (-9 punten). Ook ondernemers in de glastuinbouw en de akkerbouw hebben minder vertrouwen in hun bedrijf gekregen. Het vertrouwen in de varkenshouderij en de opengrondstuinbouw is licht gestegen.

De opengrondstuinders hebben momenteel het meeste - en pluimveehouders het minste vertrouwen in hun onderneming. De index van de pluimveehouderij fluctueert sterk per kwartaal; twee kwartalen geleden was het vertrouwen hier juist heel hoog.

Betere stemming onder land- en tuinbouw ondernemers

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het vierde kwartaal van 2018 toegenomen met ruim 3 punten. De melkveehouders hebben de huidige situatie op het bedrijf een stuk positiever in geschat dan een kwartaal geleden (+7 punten). Er waren meer sectoren die positiever waren dan een kwartaal geleden. Alleen bij akkerbouw en met name de glastuinbouw is de stemming verslechterd (-5 punten). In de varkenshouderij is de stemming al een langere tijd een stuk lager dan bij de overige sectoren. Er zijn in deze sector nog wel net iets meer ondernemers positief dan negatief over de huidige situatie op het bedrijf.

Verwachte economische situatie voor over 2 à 3 jaar stabiel 

Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw vrijwel hetzelfde als een kwartaal geleden. De index veranderde nauwelijks. Wel daalde de verwachting bij ondernemers in de pluimveehouderij sterk. De index daalde met 17 punten en daar zijn er nu meer ondernemers negatief gestemd dan positief. De index staat nu op -11 punten. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de metingen van begin 2013. De indexen van de sectoren akkerbouw, glastuinbouw en opengrondstuinbouw daalden eveneens. Door een flinke verbetering van de index in de melkveehouderij en varkenshouderij (resp. +5 en +6 punten) bleef de totale land- en tuinbouwindex nagenoeg gelijk aan de index uit de meting van een kwartaal geleden.

De volledige Agro Vertrouwensindex staat op agrimatie.nl.