Persbericht

AgroDataCube Sprint: Samen landbouwapplicaties ontwikkelen op basis van big en open data

Gepubliceerd op
20 maart 2018

Voor besluitprocessen in de landbouw komen meer en meer data beschikbaar ter ondersteuning van boeren, loonwerkers, bedrijven, beleidsdirecties, en andere stakeholders. Deze data stellen app-ontwikkelaars en agro-ict-bedrijven ook in staat om interessante nieuwe applicaties te bouwen. In een driedaagse ontwikkelsprint gingen 8 bedrijven aan de slag om prototypes en applicaties te bouwen op basis van data uit AgroDataCube, een big open data verzameling voor de agri-sector, gemaakt op basis van open data bronnen met relevantie voor de landbouw: weer, bodem, perceelsgrenzen, hoogte, gewasopvolging en groen-indexen over de periode 2012-2017. Software-ontwikkelaars en data-scientists van Wageningen University & Research ondersteunden dit proces, dat gefaciliteerd werd door FarmHack. De sprint werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Environmental Research.

De deelnemende bedrijven waren COSUN, Rovecom, ZLTO, Van Aken Automatisering, Cumela, Gubbels Agro, Hallo Boer, Dynalynx en HLB, bedrijven van verschillende aard, startend, ICT-ontwikkelaar, voedselverwerkend, belangenbehartiging. Zij kwamen met hun eigen vragen uit verschillende sectoren. Overeenkomsten zijn dat ze willen leren hoe ze meer data in kunnen zetten in hun eigen processen, hoe combinaties met andere data-bronnen gemaakt kunnen worden, en wat mogelijkheden voor samenwerking in hun sectoren zijn. Ook zijn er vragen over de meerwaarde van data om besluitvorming te ondersteunen. De AgroDataCube Sprint faciliteerde samenwerking en leren in een driedaags programma, dat deelnemers dwong om aan de slag te gaan met data, te ontdekken wat er wel en niet in zit, op een intensieve manier.

Aan het einde van de sprint presenteerden de deelnemers hun voortgang en leerpunten in pitches aan de gehele groep. Een voorbeeld van een resultaat was de ‘perceel-centraal’ toepassing, een gezamenlijke uitwerking door Rovecom, Cumela, Gubbels Agro, Dynalynx, HLB en Wageningen Environmental Research om data van meerwaarde te laten zijn voor boer en loonwerker. Doelstelling van Perceel Centraal is om de data flow tussen loonwerker en boer te stroomlijnen, en te combineren met data uit de AgroDataCube, zodat de boer en loonwerker makkelijker over de inzichten uit de data kunnen spreken en een gezamenlijke aanpak kunnen bespreken voor de teelten. Hiertoe zijn slimme indicatoren die machinedata combineren met externe data voor, bijvoorbeeld, uitspoelingsrisico en stikstof-efficiëntie nodig en een data rotonde die boer en loonwerker in staat stelt om makkelijk bij elkaars data te komen. Een van de conclusies is dat boerenverstand de missing link is tussen de data en het advies aan de boer!

In andere voorbeelden zijn ontwikkelaars van Van Aken Automatisering, Rovecom en HalloBoer direct met de data uit de AgroDataCube aan de slag gegaan om hun applicaties te verbeteren. HalloBoer streeft naar korte ketens tussen boer en consument, en slaagde erin om de perceelsinformatie en gewasopvolging uit de Cube te gebruiken om het eigen platform te verrrijken.

Om het ontwikkelaars makkelijker te maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van de AgroDataCube is deze tijdens de sprint ingericht als een open platform met open source code van API en website en een publieke issue tracking, zodat de community van ontwikkelaars ook op toekomstige sprints er zelfstandig wensen en vragen op kan zetten, en eventueel op kan lossen. De sprint zelf leidde tot ongeveer 20 nieuwe vragen en wensen voor de Cube: nieuwe databestanden, complexere analyses en integratie met privacygevoelige data als terugkerende punten.

Voor meer vragen over de AgroDataCube, Henk Janssen: Henk.Janssen@wur.nl; over hackathons, ontwikkelsprints en het opbouwen van een community: Anne Bruinsma, Anne@farmhack.nl.