Nieuws

AgroDataCube genomineerd voor Nederlandse Dataprijs 2018

Gepubliceerd op
24 september 2018

De AgroDataCube is genomineerd voor de Nederlandse DataPrijs 2018, in de categorie exacte en technische wetenschappen. Uit zevenenveertig inzendingen komen negen onderzoeken voor de prijs in aanmerking.

AgroDataCube

De AgroDataCube is een datadienst waarin open data van verschillende bronnen worden samengebracht, en vindbaar en beschikbaar worden gemaakt. Denk aan o.a perceelsdata (RVO), remote sensing data uit satelietportalen en de BOFEK (Bodemfysische Eenhedenkaart). De data worden duurzaam beheerd bij de bron, en op WUR-servers. Ze zijn beschreven met metadata en voldoen aan geldende standaarden.

Datadienst

De datadienst is beschikbaar sinds maart 2018. In de komende periode worden meer WUR datasets toegevoegd aan de AgroDataCube (bodemdichtheid, bodemvocht, etc.). Ook wordt er met externe partijen gesproken over het toevoegen van datasets. 

De data is voornamelijk open data vanuit diverse bronnen. Een deel van de data in de datacube is bewerkte open data, die weer als open data beschikbaar worden gemaakt. De AgroDataCube is meer dan een dataset, het is een datadienst. De data is vrij toegankelijk, maar de dienst kost geld. Om de duurzaamheid van de dienst te garanderen wordt er gewerkt aan een kostenmodel. De dienst zal draaien in een open GitHub omgeving. Ook deze omgeving is een open omgeving qua data, ontwikkeling en gebruikersgroepen.

Data-innovatie

De AgroDataCube is echte innovatie op het gebied van big open data. Het is een van de eerste concrete resultaten van het combineren en beschikbaar maken van data van verschillende partijen op een voor de gebruiker eenduidige wijze. De AgroDataCube is gebaseerd op open data principes en open gedocumenteerd.

De AgroDataCube:

  • levert een vernieuwende bijdrage aan het aspect van interoperabiliteit van data in het agri-food domein
  • is van groot belang voor verschillende belangen groepen
  • maakt nieuw onderzoek en nieuwe bedrijfs- en consumentgerichte oplossingen mogelijk.

Partijen en data in het agri-food domein zijn zeer versnipperd, de AgroDataCube pakt een deel van het benodigde data-integratie en -ontsluiting werk aan waardoor innovatie sneller kan plaatsvinden.

Op 28 november 2018 vindt de uitreiking plaats. De dag wordt georganiseerd door RDNL, LCRDM, UKB werkgroep Research Data, NFU Data4LifeSciences en het Nationaal Platform Open Science voor onderzoekers en data stewards.