Nieuws

Akkerweb gelanceerd

Gepubliceerd op
17 februari 2016

De percelen van telers bevatten een schat aan data. Data die veelal voor diverse (handels)partners wordt geregistreerd en vastgelegd, maar die nog weinig actief wordt gebruikt door telers. Daarom is op 12 februari Akkerweb van start gegaan. Het is een onafhankelijk en open platform waarop bedrijven en overheden apps beschikbaar stellen. Telers kunnen zo meerwaarde halen uit hun eigen data en uit de innovaties bij kennisinstellingen en toeleverende bedrijven.

Akkerweb is een initiatief van Agrifirm en Wageningen UR en brengt precisielandbouw en ‘big data’ bij elkaar. Data wordt namelijk pas bruikbare informatie als er verbanden gelegd worden tussen verschillende gegevens en de kennis uit onderzoek toepast wordt. Akkerweb voorkomt versnippering van data en zet data aan het werk. De apps op het platform helpen telers om betere keuzes te maken. Het resultaat is een optimalisatie van de teelt op ieder perceel.

Platform met perceelinformatie

Akkerweb brengt als eerste platform alle perceelinformatie bij elkaar in één centraal geo-platform. Binnen Akkerweb vormt de vanuit geo-data opgezette ‘bouwplan applicatie’ de basis voor alle functionaliteiten met toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering, zoals bemesting en gewasbescherming.

Beheren van eigen data

Binnen het plafform beheren telers hun eigen data op een veilige manier met een eigen, gratis account. De data kan worden aangevuld met input van bijvoorbeeld satellieten, bemonsterende instanties, ketenpartijen, bedrijfsmanagementsystemen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en sensoren.

Telers kunnen deze verrijkte informatie over percelen en gewassen delen met met adviseurs en andere relaties. Daarna kunnen telers en loonwerkers aan het werk aan de hand van praktische taakkaarten waarmee de teelt op ieder perceel geoptimaliseerd wordt.

Beschikbaar stellen van apps

Akkerweb is een onafhankelijk adviesplatform voor precisielandbouw. Naast de zogenoemde  basis apps voor onder meer perceel en bouwplan zullen allerlei organisaties op Akkerweb heel specifieke apps beschikbaar gaan stellen voor telers en adviseurs.

Akkerweb beoogt als open en onafhankelijk platform een brede toepassing voor de Nederlandse telers mogelijk te maken en krachten en middelen te bundelen. Op deze manier zal verder gebouwd worden aan het in de afgelopen jaren ontwikkelde unieke geo-platform Akkerweb.