Nieuws

Akkerweb helpt boer bij teeltbeslissingen

Gepubliceerd op
9 maart 2016

Opbrengstkaarten, bodemanalyses, gewasgroei-informatie; telers verzamelen steeds meer gegevens over hun grond en gewassen. Om deze gegevens op een handige en zinvolle manier aan elkaar te knopen, hebben Wageningen UR en coöperatie Agrifirm een zogenaamd geo-platform ontwikkeld: Akkerweb. Telers kunnen hier online hun perceelsgegevens beheren en, mits gekoppeld aan gps coördinaten, direct op perceelskaarten projecteren. Ook kunnen ze de data meteen voor zich aan het werk zetten via apps. Een voorbeeld is het maken van een taakkaart voor een strooier, die de afgifte van meststoffen plaatsspecifiek aanpast. “Akkerweb is een vertrekpunt voor precisielandbouw”, zegt onderzoeker Leendert Molendijk van Wageningen UR. “Akkerweb is opgezet als een open source-omgeving en is onafhankelijk. Iedere kennispartij kan er apps aanbieden, mits er valide rekenregels achter zitten.”

Scenario’s doorrekenen

Akkerweb is ontstaan in het kielzog van het project NemaDecide, een bundeling van krachten en kennis voor de aanpak van schadelijke aaltjes in de aardappelteelt. Bedrijven en kennisinstellingen uit de hele aardappelketen hebben gezamenlijk het uitwisselen van informatie mogelijk gemaakt. “Een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis op de akker terechtkomt”, zegt Molendijk.

Telers van pootaardappelen kunnen op Akkerweb in één oogopslag zien waar zich besmettingen bevinden op hun percelen. Via een app wisselen zij gegevens uit met de bemonsterende instantie, die na het steken van de monsters en de analyse ervan de uitslag direct voor de teler op het perceel intekent. Met een andere app kunnen de telers scenario’s doorrekenen: hoe gaat de populatie aaltjes zich ontwikkelen bij het telen van een resistent ras of het toepassen van een bepaalde bestrijdingsmaatregel? Ook kan een teler, als hij besluit een chemische bestrijding uit te voeren, deze dankzij de app beperken tot precies die plek op het perceel waar de besmetting zit. De boordcomputer neemt in dat geval de gegevens over.

Kennis laten stromen

Voor Wageningen UR is het belangrijk dat er een gestandaardiseerde manier is om data uit te wisselen. “Nu we de tools hebben om kennis te koppelen aan data, gaan we ons richten op verdere toepassingen”, zegt Thomas Been, onderzoeker bij Wageningen UR en technisch manager van Akkerweb. “We zien dat steeds meer onderzoekers aansluiten om hun kennis en rekenregels via het geo-platform Akkerweb te kunnen omzetten in applicaties met meerwaarde voor telers en ketenpartijen. Het platform biedt hiermee een geweldige mogelijkheid om kennis te laten doorstromen naar de praktijk. Dat doen we overigens niet alleen. Hoewel Wageningen nog steeds mede-eigenaar is, hebben we Akkerweb bewust op afstand gezet. De meerwaarde van het platform wordt alleen maar groter als andere kennispartijen aanhaken.”

Uitwisselen met partners

Telers die zich gratis registreren op Akkerweb, kunnen toegang krijgen tot achtergrondkaarten (openbare geo-informatie zoals luchtfoto’s, bodemkaarten, perceelsafbakeningen) en kunnen hun gegevens delen met alle denkbare partijen, zoals de overheid, adviseurs, leveranciers, afnemers en collega’s. De teler is en blijft altijd eigenaar van zijn gegevens en moet dus steeds eerst toestemming geven voor gebruik ervan.