Nieuws

Aktieplan nieuwe bossen gelanceerd

Gepubliceerd op
25 oktober 2016

De Nederlandse bos- en houtsector wil 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. De nieuwe bosaanplant beslaat een gebied dat groter is dan de Veluwe. Kosten, ruim drie miljard euro, verspreid over dertig jaar.

Met dit plan wil de sector een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaat- en energiedoelstellingen. Het voorstel wordt woensdag tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam gepresenteerd. Staatssecretaris Dijksma (infrastructuur en milieu) heeft de top bijeen geroepen om het VN-klimaatakkoord van Parijs om te zetten in concrete acties.

Als Nederland de klimaatdoelen van ‘Parijs’ wil halen, kunnen we niet om een totale reconstructie van de samenleving heen, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit. Hij is een van de opstellers van een ingrijpend actieplan voor grootschalige bosaanplant in Nederland om zo de houtproductie drastisch op te voeren.

(Trouw, De verdieping, 24 oktober 2016)