Algen veelbelovend als veevoeding

Nieuws

Algen veelbelovend als veevoeding

Gepubliceerd op
3 februari 2015

Liggen er in de toekomst algen in de voerbakken van het vee? Deze veelbelovende en duurzame veevoeding bevat veel eiwitten, zorgt voor meer omega 3 in ei en melk en er zijn aanwijzingen dat jongvee er beter door groeit. Het onderzoek hiernaar is in volle gang. Wageningen University & Research analyseerde samen met Nevedi en Natuur en Milieu publicaties en ontwikkelde de algenkansenkaart en een bijbehorend rapport. Daarin staat duidelijk welke mogelijkheden algen hebben voor diervoeders.

Verwerking van algen in veevoeding is waarschijnlijk niet het eerste waar diervoederproducenten aan denken. Toch lijkt het groene goedje zeer geschikt. Uit onderzoeken blijkt dat het als veevoeding zorgt voor een betere kwaliteit ei, melk en mogelijk vlees en dat onder meer biggen, vleeskuikens en lammeren er beter door groeien. ‘Bovendien bevatten algen eiwitten en daarom zijn ze een interessant alternatief voor bijvoorbeeld soja, dat vaak ver weg uit Zuid-Amerika komt. Het is mogelijk om algen te produceren in Nederland, maar ze zijn nu nog te duur om te concurreren met soja’, zegt algenexpert Rommie van der Weide van Wageningen University & Research.

Algenkansenkaart

Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelden een algenkansenkaart die duidelijk toont welke mogelijkheden er zijn voor micro-algen als grondstofstroom voor diervoeders. Zowel de voor- als de nadelen worden benoemd. Dat is onmisbare informatie voor diervoeders en agrariërs die overwegen algen te verwerken in voer.

De positieve werking van algen moet nog beter worden aangetoond, bijvoorbeeld op de gezondheid van jonge dieren. ‘Dat kan door testen op grotere schaal uit te voeren. Ook is het belangrijk dat in Nederland de voederwaarde van algen als diervoedergrondstof wordt vastgesteld,’ aldus van der Weide.

Algen voor likstenen en voedingssupplementen

Momenteel wordt daarom nog meer onderzoek gedaan. Wageningen University & Research werkt met melkveebedrijf en algenkweker Kelstein en Algae Food & Fuel aan een proef in Hallum. Daar produceren ze algen in fotobioreactoren en open vijvers en maken ze voor zover mogelijk gebruik van reststromen van een biogasinstallatie. De gekweekte algen worden gebruikt in veevoeding, likstenen en een voedingssupplement voor paarden.

Raffinage van algen

Ook bij ACRRES van Wageningen University & Research in Lelystad worden op verschillende manieren algen gekweekt. Van der Weide: ‘Het is slim om restwarmte, CO2 en zo mogelijk digestaat van een biovergister te gebruiken om algen te kweken. We onderzoeken hoe dat het beste kan.’ Op deze locatie staat ook een mobiele algenraffinage die algen in onderdelen kan splitsen. Dit is een samenwerking met Algae Food & Fuel en kennisinstelling TNO. Daarnaast loopt er een case study bij een bedrijf in Uddel om algen en eendenkroos te gebruiken als voer.

Praktijkproeven

Wageningen University & Research werkt graag samen met producenten van veevoeding en agrariërs in een publiek private samenwerking. ‘Zodat we nog beter aantonen waar de werkzaamheid van algen in zit. Bijvoorbeeld tijdens een praktijkproef of door in een laboratorium te testen welke algensoort een goede immuniteit bevorderende werking heeft,’ licht van der Weide toe. ’We kijken naar vragen zoals: wanneer hebben algen de meeste meerwaarde en hoe kan je ze het beste telen? Als we het bijmengen naast standaard voer of als we een deel van de gangbare eiwitten vervangen door algen? Door dit onderzoek weten we steeds beter hoe goed algen inzetbaar zijn.’

Meer weten over de algenkansenkaart, samenwerking en de mogelijkheden van algen als diervoeding? Neem contact op met Rommie van der Weide en Marinus van Krimpen.

Neem contact op met de experts