Nieuws

Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II

Gepubliceerd op
13 mei 2014

Rapport door:
Silke Hemming, Wim Voogt en Athanasios Sapounas.

De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers.

Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriƫntenvoorziening optimaal te sturen voor een hoogwaardig eindproduct. Ze hebben ervaring met de productie van voedingsmiddelen en om aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen te voldoen en logistiek en afzet te organiseren. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen en hiermee nieuwe duurzame producten te leveren en bij te dragen aan de biobased economy.

In dit project is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de invloed van verschillende teeltfactoren op de algenproductie in een nieuwe proeffaciliteit met buisvormige algenreactoren in kassen in Bleiswijk. Daarnaast zijn in dit project economische getallen van investerings- en exploitatiekosten verzameld en is er een economisch rekenmodel ontwikkeld om een realistisch perspectief van algenteelt in kassen in schetsen.

Hiermee wordt nieuw strategisch inzicht verkregen wat een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie op grote schaal in de toekomst is.

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EZ