Nieuws

Alle Scholen Verzamelen!

Gepubliceerd op
27 januari 2020

Tijdens Alle Scholen Verzamelen! zijn groep 7 en 8 onderzoekers! Samen met verschillende basisscholen door heel Nederland verzamel je data dat gebruikt wordt bij een groot onderzoek. Dit jaar gaan we aan de slag met de waterkwaliteit!

Op vrijdag 15 mei, tijdens de Week van Ons Water, vindt dit citizen science project plaats. Door heel Nederland gaan kinderen uit groep 7 en 8 de kwaliteit van rivieren, kanalen, beekjes en sloten meten. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Een gezonde rivier is namelijk het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het daarom met onze rivieren gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren!

Alle Scholen Verzamelen! wordt georganiseerd door alle wetenschapsknooppunten in Nederland. Deze editie is in samenwerking met Drinkable Rivers. De kwaliteit van het water in Nederland is op veel plaatsen onvoldoende, iets waar Drinkable Rivers verandering in wil brengen! Samen met lokale bewoners en scholen monitoren zij stromend, zoet water. Door zelf onderzoek te doen aan het water, krijgen ook de lokale bewoners te zien wat het belang is van een goede waterkwaliteit, en krijgen ze inzicht in de gezondheid van het oppervlaktewater. Op 15 mei kunnen de leerlingen dit ook zien!

Wat ga je doen met de klas?

Wanneer je je als school aanmeldt, krijg je een meetpakket met daarin alle benodigde materialen voor het onderzoek toegestuurd. Ook ontvang je een inleidende les die je met de klas kunt uitvoeren. In de les wordt ingegaan op de metingen zelf en bevat het verder een aantal aansluitende, vakoverstijgende lessen over water en waterkwaliteit.

Op 15 mei voer je met de klas de metingen uit bij een zelfgekozen rivier, kanaal of meer. Na afloop geef je de verzamelde data door. De resultaten worden samengevoegd met data die verzameld is in andere rivieren in Europa en wordt door Drinkable Rivers-initiatiefneemster Li An Phoa en wetenschapper Renata van der Weijden (University College Roosevelt) voor de zomervakantie geanalyseerd en teruggekoppeld.

Aanmelden?

Inschrijven kan vanaf 1 maart! Wil je je alvast opgeven? Mail dan naar info@allescholenverzamelen.nl.