Nieuws

Alle deelnemers Mastercourse Hortibusiness halen certificaat

Gepubliceerd op
25 juni 2014

Wij feliciteren de deelnemers aan de Masterleergang Hortibusiness 2013-2104 van harte met het behalen van hun certificaat.

De deelnemers hebben in negen maanden over bestaande grenzen heen gekeken en hun kennis over internationale bedrijfsvoering in de tuinbouw verrijkt met kennis vanuit wetenschap en boegbeelden uit de praktijk. Daarnaast is doorlopend gewerkt aan een eigen strategisch meerjarenplan. De onderlinge opgebouwde band en kennisuitwisseling heeft ook voor de deelnemers een extra netwerk voor de toekomst opgeleverd. Wij wensen hen succes bij hun toekomstige uitdagingen.