Alstroemeria, A. cucumeris, trips

Nieuws

Alstroemeria: Een leger Amblyseius cucumeris paraat voor het geval trips aanvalt

Gepubliceerd op
22 oktober 2014

Een knelpunt in de biologische bestrijding van Trips is dat de natuurlijke vijanden (roofmijten) uitsterven in afwezigheid van prooi (=trips). Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelde in 2012 en 2013 een 'Toplaag-systeem' waar de roofmijten over voedsel (voermijten) kunnen beschikken. Op die manier kunnen de natuurlijke vijanden zich in de buurt van het gewas vestigen en staan ze 'paraat' bij een beginnende aantasting.

Met een toplaag blijken voermijten zich te kunnen vestigen die anders niet in grond of inerte substraten overleven. De vestiging is niet afhankelijk van watergeefsysteem. Met een geschikte toplaag werden er  8 weken na uitzetten van de roofmijten in die toplaag, voldoende roofmijten in het gewas teruggevonden, maar geen trips. Zonder toplaag was de roofmijt na 8 weken ver te zoeken, en de trips nam toe.

Toplaag van zemelen, bark en gist

De beste toplaag, dat bleek uit recente laboratoriumproeven, bestaat uit een mengsel van zemelen, bark en gist. Een matig alternatief is een toplaag van tarwegries; op een toplaag van maisgluten is geen vestiging mogelijk. De gistkorrel, bleek tevens uit de proeven, kan niet vervangen worden door een diervoedergist.

Strooidichtheid

In een praktijkproef dit jaar is gekeken naar het effect van de strooidichtheid. Door de toplaag met voer- en roofmijten over de hele lengte van het bed te strooien, werd Amblyseius cucumeris teruggevonden op 70% van de takken van het proefveld. Als de toplaag in hoopjes enkele meters van elkaar wordt uitgestrooid, daalde het aantal takken waar de roofmijt aanwezig was evenredig met de afstand tussen hoopjes.

Nieuwe strategie├źn tripsbeheersing

Telers blijven enthousiast en gaan de komende maanden met een volvelds toplaag aan de slag. De toplaag kan een belangrijke bouwsteen worden voor de nieuwe strategie├źn voor tripsbeheersing in de Alstroemeria teelt.


Grafiek Alstroemeria.JPG