Nieuws

Alternatief onderzoek sluit beter aan bij lobbystrategie kleine boer

Gepubliceerd op
21 maart 2014

Veel onderzoek over marktkansen voor kleine boeren in ontwikkelingslanden wordt door diezelfde boeren niet gebruikt om het beleid in hun land te beïnvloeden.

Het Empowering Smallholder Farmers in Markets (ESFIM) programma experimenteerde daarom met een alternatieve onderzoeksopzet: nationale boerenorganisaties in elf ontwikkelingslanden konden de thematische focus van het onderzoek bepalen zodat het aansloot bij hun lobbystrategieën.

Dat leverde thema’s op zoals de rol van coöperaties in het innovatiebeleid in Uruguay, kleine boeren en elektronische handel op de Filippijnen, en wettelijke en fiscale regelingen voor economische boerenorganisaties in Bolivia. Het LEI coördineerde dit vijfjarige onderzoeksprogramma dat werd uitgevoerd met CIRAD en NRI, en met lokale onderzoekers en consultants.

Lobbycapaciteiten geëvalueerd

ESFIM heeft op basis van die ervaringen een peer-reviewed artikel gepubliceerd in het tijdschrift Food Security, waarin wordt gekeken of deze nieuwe onderzoeksopzet daadwerkelijk de lobbycapaciteiten van boerenorganisaties heeft versterkt. Om dit te onderbouwen gebruikten ze een methode van zelf-evaluatie door de bestuurders van de betrokken landbouworganisaties rond de vijf ‘core capabilities’ die nodig zijn voor die lobbycapaciteit. Het lijkt duidelijk dat de onderzoeken een rol hebben gespeeld, maar niet overal een even belangrijke. Er spelen vaak veel andere factoren en actoren mee, en veel lobbytrajecten hadden bovendien al een lange voorhistorie, zodat de resultaten niet helemaal op het conto van ESFIM kunnen worden geschreven.