Nieuws

Alternatieve routes langzaam verkeer door bouw Dialogue Centre

Gepubliceerd op
6 oktober 2020

In verband met de omvang van het bouwterrein voor het Dialogue Centre aan de Hoge Steeg op de campus is het fietspad vanaf de rotonde door de natuurstrook voor Atlas richting FrieslandCampina en verder afgesloten voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers (vanaf de bushalte) worden nu aangeraden om via de Hoge Steeg hun weg te vinden. Voor fietsers wijst onderzoek uit dat de weg hiervoor breed genoeg is. Voor voetgangers wordt momenteel een speciaal voetpad langs de weg aangelegd. Dit pad is naar verwachting vrijdag 9 oktober klaar. De nieuwe situatie duurt tot zomer 2022.