Persbericht

Amazone slaat steeds minder koolstof op

Gepubliceerd op
18 maart 2015

Een team van 90 onderzoekers heeft ontdekt dat de opname van koolstof in het Amazone-bos op de lange termijn afneemt. Dit komt door een recente afname van de groeisnelheid van bomen, terwijl de boomsterfte toeneemt. Hierdoor blijft het koolstof minder lang in het bos opgeslagen. Een mogelijke oorzaak van de kortere levensduur van bomen is onder andere een grotere variatie in het klimaat. Dit schrijven de onderzoekers, waaronder van Naturalis Biodiversity Center, Wageningen UR en Tropenbos in Nature.

Gegevens over CO2 in de atmosfeer laten zien dat het landoppervlak op wereldwijde schaal veel koolstof heeft opgeslagen gedurende de afgelopen eeuw. Het opslaan van koolstof in een reservoir (bijv. bossen) wordt ook wel een ‘sink’ genoemd. Een groot deel van de koolstof ‘sink’ op aarde is het Amazonewoud. “Het is niet duidelijk wat er gebeurt als het klimaat de samenstelling van de atmosfeer en boomgroei blijft veranderen”, aldus Hans ter Steege, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center. Ter Steege: “Dat we een afname zien van de Amazone ‘sink’ verschilt sterk van de recente groeiende opname van terrestrische koolstof op wereldwijde schaal, en gaat ook tegen de verwachtingen in.”

De onderzoekers, onder leiding van Roel Brienen van het RAINFOR-netwerk, Leeds University, bevestigen dat de Amazone, zoals beschreven in eerdere studies, al een lange tijd een belangrijke sink was voor koolstof. In tegenstelling tot deze studies laten zij ook zien dat zich op de lange termijn steeds minder koolstof ophoopt. “De voorgaande studies hebben voorspellingen gedaan over de koolstofopslag in de Amazone,” zegt Lourens Poorter van Wageningen University, “maar er blijft grote onzekerheid wat er precies gebeurt omdat zowel het toekomstige klimaat als het effect hiervan op de vegetatie onduidelijk zijn.” Daarom is er in dit onderzoek geen voorspelling gedaan, maar is er gekeken naar de langdurige effecten op afzonderlijke bomen in de tropische bossen van Zuid-Amerika. Boot (Tropenbos International): “Wij hebben unieke gegevens gebruikt die over vele jaren zijn verzameld en in een heel groot gebied. Er zijn geen andere onderzoeken die over langere periodes en grotere gebieden dan in de Amazone gaan.” Deze studie laat ook zien dat lange-termijnmonitoring op locatie zeer belangrijk is om veranderingen van de grootste koolstofopslag op aarde op te helderen.

Wetenschappelijk artikel: