Nieuws

Ammodo Science Award 2019 voor Wageningse wereldhistoricus Ewout Frankema

Gepubliceerd op
29 januari 2019

Ewout Frankema, hoogleraar agrarische en milieugeschiedenis aan Wageningen University & Research wint Ammodo Science Awards 2019. Dat maakte Ammodo bekend op 29 januari 2019. Frankema is een van de acht mid-career wetenschappers die de award ontvangt. De laureaten ontvangen ieder een geldbedrag van 300.000 euro. Dat geld kunnen ze de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Frankema (44) wil verklaren hoe de mondiale welvaartskloof is ontstaan, en waarom deze de afgelopen twee eeuwen zo enorm is toegenomen. Is deze ongelijkheid een tijdelijk kenmerk van modernisering en globalisering, of een structurele conditie? Met zijn geïntegreerde historische aanpak brengt Frankema niet alleen economische trends in beeld, maar ook ecologische en klimatologische factoren die randvoorwaarden creëren voor de ontwikkeling van agrarische samenlevingen.

In zijn onderzoek combineert hij diverse historische bronnen, zoals oude volkstellingen, loongegevens, prijsreeksen, handelsstatistieken en overheidsrapporten, die een indicatie geven van de wijze waarop economieën veranderen. Frankema maakt gebruik van vergelijkende onderzoeksmethodes, waarin lange termijnontwikkelingen van de economie in ruimte en tijd met elkaar vergeleken worden. Bijvoorbeeld, in een recent gepubliceerde vergelijking tussen de industriële ontwikkeling van Groot-Brittannië (19e eeuw) en Japan (20e eeuw) laat hij zien dat landen in Sub-Sahara Afrika zich niet op dezelfde wijze kunnen ontwikkelen tot industriële grootmachten. Historische kennis wordt zo dus gebruikt om bestaande toekomstscenario's en publieke opvattingen over armoede en ontwikkeling aan te scherpen (publicatie African Affairs).

Frankema is heel blij met de toekenning van de Ammodo Science Award 2019. 

'Deze prijs is een erkenning voor wetenschap die niet in hokjes past. Dat ik dit geldbedrag vrij mag besteden aan fundamenteel onderzoek is bijna te mooi om waar te zijn'.
Ewout Frankema

Naast Ewout Frankema winnen ook Nadine Akkerman (Universiteit Leiden), Lenneke Alink (Universiteit Leiden), Teun Bousema (Radboud Universiteit), Birte Forstmann (Universiteit van Amsterdam), Toby Kiers (Universiteit Amsterdam), Jacco van Rheenen (Universiteit Utrecht) en Stephanie Wehner (Technische Universiteit Delft.) een Ammodo Science Award 2019. De uitreiking van de awards vindt plaats in het voorjaar.

Over de Ammodo Science Award

De Ammodo Science Award is ingesteld om bijzonder getalenteerde onderzoekers te stimuleren in een cruciale, gevorderde fase van hun wetenschappelijke carrière. Met de Award wil Ammodo het ongebonden wetenschappelijk onderzoek in Nederland over de volle breedte versterken.

Elke twee jaar worden acht Ammodo Science Awards uitgereikt aan internationaal erkende onderzoekers op vier wetenschapsterreinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De laureaten moeten verbonden zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en maximaal vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. De uitreiking van de tweejaarlijkse Ammodo Science Award is een initiatief van Stichting Ammodo. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen draagt zorg voor het nominatie- en selectieproces.