methaan, ammoniak, film, wageningen ur, veehouderij,

Nieuws

Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd in animatiefilm

Gepubliceerd op
22 september 2015

Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van het Ministerie van EZ een korte animatie ontwikkeld over ammoniakemissie. In deze film wordt ook voor de mensen die niet deskundig zijn op dit onderwerp, begrijpelijk uitleg gegeven over de gevolgen van ammoniakemissie, het Europese beleid en de maatregelen die Nederland neemt.

Het draait allemaal om de stikstofcyclus. Stikstof (N) is een belangrijke bouwstof voor plant en dier. De film laat zien dat de productie van melk, vlees, kaas en eieren onderdeel is van deze cyclus met stikstof als belangrijkste nutriƫnt voor eiwit in deze producten. De cyclus is echter niet gesloten, er lekt veel stikstof in de vorm van ammoniak (NH3) weg, dat via de lucht weer neerslaat in de wijde omgeving (depositie). Zo is de landbouw voor meer dan 80% verantwoordelijk voor de ammoniakemissie in Nederland door het houden van koeien, varkens en kippen.

De depositie van ammoniak is slecht voor de natuur: stikstof-minnende planten krijgen de overhand, en verdringen andere planten en dus ook dieren die deze planten eten. Hierdoor neemt de biodiversiteit in natuurgebieden af. Om die effecten te voorkomen en natuurlijke ecosystemen te beschermen zijn er op Europees niveau afspraken gemaakt. De film laat zien hoe we weten hoeveel ammoniak er uit het systeem lekt. Nederland kan dan beleid maken om de ammoniakemissie te verminderen en het effect van die maatregelen meten, zodat we kunnen laten zien dat we onze internationale afspraken nakomen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan