Voedselveiligheid stond hoog op het lijstje van zaken die zowel Chinese als Nederlandse deelnemers aan een handelsmissie van het stadsbestuur van Amsterdam naar Beijing, eind oktober 2014

Nieuws

Amsterdam en Wageningen UR sterke merken in China, samen op handelsmissie

Gepubliceerd op
7 november 2014

Voedselveiligheid stond hoog op het lijstje van zaken die zowel Chinese als Nederlandse deelnemers aan een handelsmissie van het stadsbestuur van Amsterdam naar Beijing, eind oktober 2014, wilden bespreken. Daarop nam de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan direct contact op met Wageningen UR, dat een zeer goede reputatie heeft in China, zeker als het gaat om voedselveiligheid en voedselzekerheid.

Voedselveiligheid en informatietechnologie

Informatietechnologie gebruiken om de voedselveiligheid te vergroten was onderwerp van een rondetafelbijeenkomst met Chinese en Nederlandse bedrijven, voorgezeten door Louise O. Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. Hans Marvin, van RIKILT Wageningen UR, gaf uitleg over hoe verschillende gegevensbronnen en big data kunnen worden ingezet om voedselveiligheidsrisico’s te identificeren en te voorkomen. Met moderne ICT-technologieën kunnen data uit productieketens, maar ook gegevens afkomstig van het internet en sociale media, worden verzameld als input voor onder andere Food Safety Risk Decision Support Tools en Emerging Risk Detection Systems. Andere presentaties werden verzorgd door China Telecom Beijing Research Institute en Renmin University of China.

Wageningen vaker met Amsterdam op handelsmissie

Het was niet voor het eerst dat Wageningen UR door Amsterdam mee werd gevraagd op handelsmissie. De basis voor de samenwerking tussen deze twee partijen die in het buitenland in hoog aanzien staan, werd in 2011 gelegd. "Met name opkomende economieën doen graag zaken met een wereldstad als Amsterdam, waar honderden internationale bedrijven zitten, een stad die een rijke geschiedenis heeft, wereldberoemde musea huisvest en die goed bereikbaar is. Maar het zijn ook landen die enorme behoefte hebben aan kennis om de voedselproductie te verhogen", zei Van der Laan destijds.

Ook ditmaal liet Van der Laan zich voor de camera's van AT5 in soortgelijke bewoordingen uit. Hij sprak over "Wageningen UR dat in de hele wereld een fenomenale reputatie heeft."