Nieuws

Animatie over rol van stedeling in stadslandbouw

Gepubliceerd op
15 december 2015

Stadslandbouw trekt steeds meer stedelingen. Wageningen UR onderzocht de rollen en interacties, die stedelingen hebben bij stadslandbouwinitiatieven en identificeerde er drie; de interactie tussen stedeling en stedeling, stedeling en voedselproducent, en stedeling en gemeentelijke overheid, zijn onderwerp van de animatie 'Stedelingen en regionaal voedsel'.

“We zien dat betrokken stedelingen elkaar in het begin van een initiatief op vrijwillige basis helpen om aan producten te komen”, aldus Marcel Vijn. De onderzoeker Stad-Land Relaties bij Wageningen UR ondersteunt met name agrariërs, ondernemers in de stad, gemeenten en projectontwikkelaars die vragen hebben over stadslandbouw.

Stedeling en regionale voedselproducenten

Stedelingen maken kennis met regionale voedselproducten in lokale initiatieven, waarbij stedelingen als consument betalen voor de producten. Bij een grotere betrokkenheid zie je stadsbewoners naast geld ook tijd en arbeid besteden, door actief deel te nemen aan teelt, oogst, verkoop of verwerking van producten. De toewijding wordt nog groter als zij via crowdfunding of als mede-eigenaar een financiële verbinding aangaan.

Stedeling en overheid

Als de initiatieven zijn gericht op publieke doelen komen ze in het domein van de lokale of regionale overheden. Bijvoorbeeld als een braakliggend gemeenteterrein wordt omgetoverd tot een aantrekkelijk stuk groen.

De toekomst

De verwachting is dat stedelingen een steeds grotere rol gaan spelen als het gaat om regionaal voedsel in de stad. Ofwel in de vorm van voedselcoöperaties waarbij groepen stadsbewoners gezamenlijk voedsel kopen bij boeren in de regio, ofwel doordat ze bijvoorbeeld via crowdfunding financieel participeren in de productie van regionaal voedsel.

Meer over stadslandbouw

De animatie over de rol van stedelingen in de stadslandbouw is de derde in een reeks animaties. De eerste twee stadslandbouwanimaties gingen over Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) en Verdienmodellen. De animatie van de MKBA heeft geleid tot het Stadslandbouw kosten-baten(bord)spel.