Arenasessie over maatregelen tegen ziekteverwekker Fusarium op 31 augustus in Bleiswijk

Nieuws

Arenasessie over maatregelen tegen ziekteverwekker Fusarium op 31 augustus in Bleiswijk

Gepubliceerd op
27 augustus 2015

Op maandag 31 augustus organiseert Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk de arenasessie 'Wegval of Uitval' om informatie te geven over oplossingsrichtingen en verder te discussiëren over de problematiek van Fusarium en andere bodemgebonden ziekten en plagen. Momenteel zijn de problemen in onder andere de teelt van sla zeer groot. Zo kan een aantal telers in de zomermaanden door deze ziekte geen sla meer telen.

Vrijwel alle gewassen zijn in meer of mindere mate gevoelig voor de schimmel Fusarium. Op dit moment is er in de tuinbouw veel aandacht voor Fusarium oxysporum, waarvan meer dan 100 verschillende stammen bekend zijn.

Deze schimmel overleeft meerdere jaren in de bodem en kan ook via zaad worden overgebracht. Er zijn onvoldoende middelen voor bestrijding beschikbaar. Schoon uitgangsmateriaal (zaad én grond) vormt dan ook een belangrijke voorwaarde voor een duurzame teelt. Verlaging van de infectiedruk, verhoging van de weerstand van de plant door veredeling én aanpassingen in de teelt vormen de pijlers, waarmee de ziekten beheerst kunnen worden.

Ook in andere gewassen dan sla, zoals Amaryllis neemt de problematiek toe. Hier betreft het een mix van Fusarium oxysporum, F. proliferatum en F. solani en telers zoeken naar een oplossing.

Via bestudering van de levenscyclus van de schimmel, identificatie en snelle detectie, vroege signalering van zieke planten, resistentieveredeling en gewasbeschermingsonderzoek draagt Wageningen UR Glastuinbouw bij aan oplossingen van Fusarium ziekten in land - en tuinbouwgewassen.